fizjomaster@fizjomaster.com

Kategorie
fizjomaster

Gdy łupie przy dupie? Zespół bólowy kręgosłupa L-S

Współcześnie, w kontekście dolegliwości bólowych kręgosłupa, dokładna diagnostyka jest kluczowa dla efektywnej fizjoterapii. Oczywiście jest to proces niezmiernie trudny i w warunkach ambulatoryjnych bardzo długi. Szczególnie w przypadku odcinka lędźwiowego (LS), który stanowi jedno z najczęstszych miejsc występowania bólu kręgosłupa, konieczne jest precyzyjne różnicowanie między różnymi źródłami bólu.

Różnicowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa – kluczowa rola diagnostyki fizjoterapeutycznej

Diagnostyka fizjoterapeutyczna odcinka LS obejmuje kompleksowy proces oceny, który koncentruje się na identyfikacji czynników strukturalnych, biomechanicznych i neurofizjologicznych, mogących przyczyniać się do dolegliwości bólowych pacjenta. Istotne elementy tej diagnostyki to badanie palpacyjne, ocena zakresu ruchu, siły mięśniowej oraz testy neurodynamiczne, które pozwalają na identyfikację potencjalnych źródeł bólu.

Obrazowanie parametrów biomechanicznych a terapia manualna odcinek lędźwiowy

W celu oceny biomechanicznych czynników wpływających na dolegliwości bólowe kręgosłupa LS stosuje się zaawansowane techniki analizy parametrów biomechanicznych, takie jak analiza chodu, ocena postawy ciała czy analiza ruchu przestrzennego. Te metody pozwalają na identyfikację nieprawidłowych wzorców ruchowych i obciążeń biomechanicznych, które mogą przyczyniać się do wystąpienia bólu.

Rola testów neurodynamicznych – znajdź przyczyny bólu kręgosłupa lędźwiowego!

W diagnostyce bólu kręgosłupa LS, szczególnie w przypadku podejrzenia zespołu korzeniowego, stosuje się również zaawansowane testy neurodynamiczne. Te specjalistyczne testy pozwalają na ocenę ruchomości nerwów i ewentualne ograniczenia ich funkcjonowania, co może mieć istotne znaczenie w identyfikacji źródeł bólu. Pamiętaj, że w tym momencie diagnostyka i terapia są zawsze bardzo blisko siebie.

Obrazowanie medyczne, ból krzyża leczenie

W przypadku podejrzenia poważniejszych patologii strukturalnych, takich jak dyskopatia czy stenoza kanału kręgowego, istotne jest wykorzystanie badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny (MRI) czy tomografia komputerowa (CT). Te zaawansowane techniki obrazowania pozwalają na dokładną wizualizację struktur anatomicznych kręgosłupa oraz ewentualnych zmian patologicznych. Warto także pamiętać, że przed pewnymi procedurami warto posłużyć się najprostszym zdjęciem RTG, pozwoli Ci to zachować bezpieczeństwo i wysoką skuteczność terapii.

Chcesz poznać manipulacje kręgosłupa? TU Kursy i warsztaty – Manipulacje i mobilizacje stawowe

Odcinek LS stanowi połączenie stabilności i mobilności, co sprawia, że jest szczególnie podatny na różnorodne patologie. Konotacje anatomiczne, takie jak dyskopatia, zwyrodnienia stawów, czy zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych, mogą prowadzić do dysfunkcji biomechanicznych, a w rezultacie do odczuwania bólu. Dodatkowo istnieje silna korelacja między dolegliwościami bólowymi odcinka LS a układem trzewnym, co podkreśla potrzebę holistycznego podejścia w diagnostyce i leczeniu.

Układ trzewny enteryczny, ból krzyża przyczyna

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa posiada bliskie połączenia z układem trzewnym poprzez nerwy ruchowe i czuciowe. Dysfunkcje kręgosłupa LS mogą prowadzić do zaburzeń czynnościowych w obrębie układu trawiennego, co może manifestować się bólami brzucha, zaburzeniami defekacji czy nietypowymi wzorcami oddawania moczu. Z kolei, zaburzenia funkcji jelit mogą wpływać na percepcję bólu kręgosłupa poprzez złożone mechanizmy neuroanatomiczne, co podkreśla znaczenie integracji opieki fizjoterapeutycznej i gastroenterologicznej.

Farmakoterapia a fizjoterapia ból lędźwiowy

Nasi pacjenci często stosują leki na swoje dolegliwości. Farmakoterapia odgrywa istotną rolę w walce z bólem kręgosłupa odcinka LS. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz leki przeciwbólowe mogą być skuteczne w złagodzeniu objawów bólowych, jednakże należy uwzględnić potencjalne skutki uboczne, w tym ich działanie na układ pokarmowy. Niektóre leki przeciwbólowe mogą wpływać na motorykę jelit, co może nasilać objawy dysfunkcji układu trawiennego. Dlatego też zindywidualizowane podejście do farmakoterapii, uwzględniające zarówno dolegliwości bólowe kręgosłupa, jak i potencjalne komplikacje jelitowe, jest kluczowe dla optymalnego zarządzania pacjentem. I co ważne, tabsy zawsze w asyście lekarza – nam nie wolno!

Ale to, co możemy zrobić oprócz kompleksowej, profesjonalnej terapii to zalecić pacjentowi solidną dawkę ruchu, spacer, nordic walking, basen. Idzie lato, ciepłe dni sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu. Niech Twój pacjent się dotleni, będzie lepiej spał, odpocznie, spadnie napięcie układu autonomicznego, a jak jest ono ważną komponentą bólową, tłumaczyć Ci nie muszę. Prawidłowy instruktaż i higiena pracy z układem ruchu pacjenta to niezmiernie ważny element procesu terapeutycznego.

Wnioskiem z powyższego jest fakt, że diagnostyka fizjoterapeutyczna odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa odcinka LS. Współpraca między specjalistami fizjoterapeutami, chirurgami a gastroenterologami jest niezbędna dla optymalnego podejścia względem pacjenta z bólami kręgosłupa oraz zaburzeniami funkcji jelit. Uwzględnienie zarówno aspektów biomechanicznych, jak i neuroanatomicznych, wraz z zindywidualizowanym podejściem do farmakoterapii, umożliwia kompleksowe leczenie pacjenta, skupiające się nie tylko na złagodzeniu objawów bólowych, ale także na poprawie jego jakości życia.

Kategorie
fizjomaster

Witamina słońca – Kluczowy czynnik w zdrowiu ludzkiego organizmu

Witamina D, często określana jako „witamina słoneczna”, odgrywa fundamentalną rolę w utrzymaniu zdrowia i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Nie tylko pełni istotną funkcję w utrzymaniu zdrowia układu kostnego, ale także wywiera wpływ na wiele innych aspektów zdrowia, włączając w to układ immunologiczny, układ sercowo-naczyniowy, mózg oraz wiele innych narządów i funkcji ciała. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej biochemii działania witaminy D, jej wpływowi na poszczególne narządy i funkcje organizmu oraz znaczeniu suplementacji dla zdrowia publicznego.

Metabolizm witaminy D

Witamina D występuje w dwóch głównych formach: ergokalcyferol (D2) i cholekalcyferol (D3). Ergokalcyferol pochodzi głównie z pożywienia roślinnego, takiego jak grzyby i rośliny strączkowe, podczas gdy cholekalcyferol jest produkowany w skórze w wyniku ekspozycji na promieniowanie UVB słoneczne. Po wchłonięciu do krwiobiegu witamina D jest przekształcana w formę aktywną, która jest metabolizowana w wątrobie do 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D], a następnie w nerkach do 1,25-dihydroksywitaminy D [1,25(OH)2D], która jest biologicznie aktywną formą witaminy D.

Rola witaminy D – zdrowe kości

Najbardziej znaną funkcją witaminy D jest regulacja homeostazy wapniowej i fosforanowej, co jest kluczowe dla zdrowia układu kostnego. Biologicznie aktywna forma witaminy D, 1,25(OH)2D, stymuluje wchłanianie wapnia i fosforanów z przewodu pokarmowego, co z kolei wpływa na mineralizację kości. Niedobór witaminy D może prowadzić do zaburzeń kośćca, co może skutkować rozwojem osteomalacji u dorosłych i krzywicą u dzieci.

Wpływ witaminy D na układ immunologiczny

Oprócz swojej roli w zdrowiu układu kostnego witamina D wykazuje również istotne działanie immunomodulacyjne. Receptory dla witaminy D (VDR) są obecne na wielu komórkach immunologicznych, takich jak limfocyty T i B, monocytów oraz komórkach dendrytycznych. 1,25(OH)2D wykazuje zdolność do modulowania odpowiedzi immunologicznej poprzez regulację produkcji cytokin, hamowanie proliferacji limfocytów oraz stymulację różnicowania komórek immunologicznych. Dlatego niedobór witaminy D może być związany ze zwiększonym ryzykiem infekcji oraz rozwojem chorób autoimmunologicznych.

Witamina D a zdrowie serca i układu naczyniowego

W ostatnich latach coraz więcej badań sugeruje, że witamina D może mieć istotny wpływ na zdrowie serca i układu naczyniowego. Receptory dla witaminy D są obecne w mięśniu sercowym, komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych oraz komórkach mięśni gładkich naczyń. 1,25(OH)2D wykazuje działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne oraz antyproliferacyjne, co może korzystnie wpływać na zdrowie serca i naczyń krwionośnych. Niedobór witaminy D został powiązany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego, miażdżycy oraz zwiększonej sztywności naczyń.

Wpływ witaminy D na funkcje neurologiczne

Coraz więcej dowodów wskazuje również na istotny wpływ witaminy D na funkcje neurologiczne. Receptory dla witaminy D są obecne w mózgu, a 1,25(OH)2D wykazuje działanie neuroprotekcyjne poprzez regulację ekspresji genów związanych z funkcją neuronalną, redukcję stresu oksydacyjnego oraz modulację odpowiedzi zapalnej. Niedobór witaminy D może zwiększać ryzyko wystąpienia schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Znaczenie suplementacji witaminy D

Wobec szerokiego spektrum funkcji witaminy D i powszechności niedoborów tej witaminy suplementacja witaminy D stała się tematem intensywnych badań i dyskusji w dziedzinie medycyny. Zalecane dzienne spożycie witaminy D może się różnić w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia oraz ekspozycji na słońce. W przypadku osób z niedoborem witaminy D suplementacja może być konieczna, aby zapewnić odpowiednie stężenia 25(OH)D we krwi.

Witamina D pełni niezwykle istotną rolę w utrzymaniu zdrowia i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jej działanie wykracza daleko poza funkcje układu kostnego, obejmując regulację funkcji immunologicznych, sercowo-naczyniowych, neurologicznych oraz wiele innych. Wobec powszechności niedoborów witaminy D oraz jej potencjalnego wpływu na rozwój wielu chorób, zapewnienie odpowiedniego spożycia witaminy D jest kluczowym elementem strategii zapobiegania i leczenia wielu schorzeń. Dalsze badania są niezbędne, aby jeszcze lepiej zrozumieć kompleksowe działanie witaminy D oraz optymalne strategie suplementacji dla zdrowia publicznego.

Kategorie
fizjomaster

Wykorzystaj możliwości Rejestru Instytucji Szkoleniowych z Fizjomaster.com

Fizjoterapia i masaż to dziedziny, w których rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które podlega nieustannym zmianom i nowym wyzwaniom, ważne jest, aby profesjonaliści tacy jak pracownicy sektora opieki medycznej mieli nieograniczony dostęp do najnowszych metod i technik terapeutycznych. W tym kontekście, możliwości oferowane przez uzyskanie przez nas wpisu do RIS nabierają szczególnego znaczenia.

Polecane kursy Poznań – fizjoterapia Poznań

Fizjomaster.com, lider w dziedzinie szkoleń specjalistycznych dla fizjoterapeutów i masażystów, nie tylko zapewnia wysokiej jakości programy edukacyjne, ale wdraża idealne rozwiązanie w fizjoterapii polegające na pomocy w doborze odpowiednich szkoleń właśnie dla Ciebie. Wpisanie firmy Fizjomaster.com do RIS otwiera drzwi do szeregu korzyści, zarówno dla pracowników jak i pracodawców w sektorze rehabilitacyjnym.

Merytoryczne szkolenia w Poznaniu? A może profesjonalne szkolenia w Gorzowie? Działamy na terenie dwóch miast, Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego, ale jeśli jesteś zainteresowany ofertą indywidualną dla Twojego zespołu – przyjedziemy. Zrealizujemy dla Ciebie wyczerpujące szkolenie, zapewniając stałe podnoszenie kwalifikacji.

Dostęp do finansowania – najlepsze wsparcie szkolenia Poznań

Jedną z kluczowych korzyści wpisu do RIS jest możliwość uzyskania dofinansowania szkoleń specjalistycznych dla fizjoterapeutów i masażystów. Dzięki temu, firmy i pracownicy mogą skorzystać z różnych programów wsparcia finansowego oferowanych przez instytucje publiczne, organizacje branżowe oraz fundacje. Jako uczestnik kursu wiedz, że decydujesz się na merytoryczne szkolenia, naszą perełką jest kurs suchego igłowania. Nie zwlekaj, chcesz zrobić z nami szkolenie? Świetna atmosfera i poszerzanie wiedzy gwarantowane.

Poznaj naszą ofertę na: Fizjomaster – Kursy i warsztaty

Zwiększ kompetencje pod okiem profesjonalistów – kursy Poznań

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych zapewnia pewność, że nasze profesjonalne szkolenia są zgodne z najwyższymi standardami jakości. Cały nasz program szkoleniowy uzyskał odpowiedni status i akredytacje, a to z kolei przekłada się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów i masażystów w sprawdzonym miejscu. Sprzyjająca nauce atmosfera jest naszym priorytetem. Najlepsze szkolenia muszą się wyróżniać, zweryfikujemy Twoją wiedzę w postaci testu kompetencyjnego, potwierdzamy nabycie przez Ciebie umiejętności zawartych w programie danego szkolenia. Rozszerzanie wiedzy ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pacjentów i utrzymaniu własnej konkurencyjności na rynku pracy.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) – Nasz numer ewidencyjny to 2.30/00092/2024 

Wiarygodność i zaufanie – szkolenia Poznań

Wpis do RIS potwierdza reputację i wiarygodność firmy szkoleniowej. Posiądziesz ogrom wiedzy, odbywając wyczerpujące szkolenie przepełnione masą konkretów. Dla pracodawców poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz dla fizjoterapeutów i masażystów dążących do rozwinięcia swojej kariery ta forma akredytacji stanowi istotny czynnik decydujący o wyborze ścieżki rozwoju. Nowoczesny program szkoleniowy oparty o aktualne trendy, ale też najświeższą wiedzę to nasz niezaprzeczalny atut. Chcesz zapoznać się z opiniami na nasz temat? Śmiało, nie mamy się czego wstydzić, szkolenia prowadzą mili prowadzący: Agnieszka Mikołajczak i Krzysztof Rujna, dydaktycy akademiccy a przede wszystkim wieloletni praktycy. OPINIE KURSANTÓW i polecane kursy znajdziesz tutaj – Opinie naszych kursantów

ALEKSANDRA KANIOWSKA
ALEKSANDRA KANIOWSKA
13/04/2024
Swietny kurs, potężna dawka wiedzy i cudowna atmosfera! Z czystym sumieniem POLECAM!
Anita Matusiak
Anita Matusiak
28/02/2024
Bardzo profesjonalne szkolenia. Polecam
Marcin Łęszczak
Marcin Łęszczak
28/02/2024
Świetna atmosfera i ogrom wiedzy. Zdecydowanie polecam!
Martyna Michniewicz
Martyna Michniewicz
28/02/2024
Najlepsze szkolenie na jakim byłam! Ogromna dawka wiedzy, dużo praktyki, mili prowadzący i świetna atmosfera. Teraz nic innego jak kłuć i trenować ❤️ Jeśli ktoś się waha z zapisaniem na szkolenia to nie radzę… żałować na pewno nie będziesz a wolne miejsca rozchodzą się jak ciepłe bułki
Weronika Poljanowska
Weronika Poljanowska
06/12/2023
Kurs z suchego igłowania był rewelacyjny, dwa dni dużej dawki wiedzy, jeszcze większej ilości praktyki, a wszystko pod okiem profesjonalistów. Bardzo polecam kursy pod opieką FIZJOMASTER 😊
Urszula Kołpa
Urszula Kołpa
03/12/2023
Dobrze przygotowane, merytoryczne szkolenia. Polecam! :)
Kasia Szewczyk
Kasia Szewczyk
31/10/2023
To już kolejny kurs w Fizjomaster :) polecam z całego serducha . Najlepsza dawka wiedzy na wysokim poziomie ! Polecam
Magdalena Nowak
Magdalena Nowak
30/10/2023
Szkolenie w mniejszym gronie jest atutem tego miejsca, super atmosfera i ogrom wiedzy podczas każdego szkolenia. Polecam z całego serca ❤️
aliaksandr chyrun
aliaksandr chyrun
30/10/2023
Super szkolenie w kameralnym gronie. Prowadząca wyczerpała temat i miała czas na każdego uczestnika, tłumacząc wszystko w najmniejszych szczegółach

Wpadaj po darmowe treści na blog fizjomaster

Fizjomaster – blog

Uzyskanie wpisu do RIS otwiera drzwi do szeregu korzyści dla kadr medycznych oraz pracodawców w sektorze rehabilitacyjnym. Stałe podnoszenie kwalifikacji jest wpisane w rozwój i doktrynę rozwoju w fizjoterapii. Dzięki możliwościom pozyskiwania dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz budowa reputacji są proste jak nigdy wcześniej. Fizjomaster.com staje się niezastąpionym źródłem wsparcia dla profesjonalistów dążących do osiągnięcia sukcesu w swojej dziedzinie jako rzetelny partner edukacyjny, oferując najlepsze szkolenie skrojone na miarę.

Kategorie
fizjomaster

Interstitium – rola macierzy

Na pewno pamiętacie jak kilka lat temu, ogłoszono znalezienie i odkrycie nowego narządu określonego mianem „Interstitium” , które naukowcy opisywali jako nowy i samodzielny organ. Jak się po jakimś czasie okazało to struktura przypominająca elastyczną sieć lub gąbkę, która wcześniej była znana jako macierz komórkowa. Jak to się stało, że doszło do takiego przeoczenia?

Za odkrycie interstitium odpowiadają naukowcy z NYU School of Medicine, University of Pennsylvania i Mount Sinai Beth Israel Medical Center. Okazało się, że w trakcie badania endoskopowego, gdzie szukano przerzutów nowotworowych, zauważono malutkie, puste, jakby zapadnięte przestrzenie w tkance…i taki był tego początek, a czemu nikt tego wcześniej nie widział ? 

Tkanka łączna do poprawki

I tu problematyczne okazały się zwłoki, badając i analizując martwe wycinki, cały płyn macierzy ulega odsączeniu, przez co tkanka się zapada, to też doprowadziło do zgubienia starego-nowego narządu w gąszczu tkanki łącznej. Specjaliści odpowiedzialni za odkrycie „interstitium” wykorzystali nowoczesną technologię, która pozwala obrazować żywe tkanki (endoskop połączony z laserem oświetlającym i czujnikami analizującymi odbite światło). Czym w takim razie jest odkryta macierz i jaką pełni funkcję? Składa się ona z połączonych włóknami kolagenowymi i elastynowymi malutkich przestrzeni wypełnionych płynem „interstycjalnym”. W macierzy zewnątrzkomórkowej włókna kolagenowe przeplatają się z klasą proteoglikanów zawierających węglowodany, które mogą być przymocowane do długiego szkieletu polisacharydowego. Macierz jest bezpośrednio połączona z komórkami, które otacza. Niektóre z kluczowych złączy to białka zwane integrynami, które są osadzone w błonie komórkowej. Białka w macierzy, takie jak cząsteczki fibronektyny, mogą działać jako mostki między integrynami i innymi białkami macierzy, takimi jak kolagen. Integryny zakotwiczają komórkę do macierzy, ponadto pomagają odbierać bodźce ze środowiska zewnętrznego otaczającego komórkę. Mogą wykryć chemiczne i mechaniczne sygnały z macierzy zewnątrzkomórkowej oraz aktywować szlaki sygnalizacyjne w odpowiedzi. 

Po co nam integryna?

Jest jednym z największych organów w ciele człowieka, znajduje się w skórze, wyściela przewód pokarmowy i jelita, oraz znaleziono je w osoczu. Jak się okazuje, pełni też szereg innych funkcji. Przede wszystkim dzięki swojej elastycznej budowie i amortyzującym właściwościom sprawia, że poszczególne tkanki nie rozrywają się pod wpływem pracy innych organów, ponadto w „kroplach” sieci płyn cały czas jest w ruchu, krąży, co ma swoje plusy i minusy, gdyż dopatruje się tutaj możliwości transferu komórek nowotworowych. Warto wspomnieć, że dopatruje się roli interstitium w procesach starzenia tkanki łącznej, odwodnienia tkankowego co osłabia ich trofikę, przez co sprzyja zmianom wytwórczym, przebudowie kolagenu oraz tworzeniu się stanów zapalnych. 

Czy przekłada się to odkrycie na codzienną praktykę, na pewno tak, jednakże śmiem twierdzić, że nieświadomie stymulujemy to organellum od lat. Taki to oto stary – nowy narząd namieszał w świecie nauki.

Kategorie
fizjomaster

Fizjoterapia zaburzeń czucia a funkcje skóry

Każdy z nas w swojej codziennej praktyce rozbiera pacjenta wzrokiem, rozkłada go na czynniki pierwsze, analizuje jego problemy, przeprowadzając wywiad, następnie wykonując badanie i terapię. W ciągłym biegu stosujemy przeróżne chwyty, metody, techniki i narzędzia niejednokrotnie zapominając o podstawie oddziaływania naszej terapii na pacjenta, a mianowicie na skórze i jej receptorach. 

Receptory bólowe?

Czego byśmy w codziennej praktyce nie zastosowali to chcąc nie chcąc pierwszy kontakt mamy zawsze ze skórą, niestety niejednokrotnie o tym zapominamy i pomijamy tak ważną rolę informacyjną i receptoralną, jaką pełni ona w naszej terapii. Dziś słów kilka o skórze, największym narządzie naszego ciała, dzięki swojej wielkości jest nośnikiem potężnej porcji informacji neurologicznej. Mechanoceptory, termoceptory, nocyceptory , nazwy skomplikowane, a to jedynie wolne zakończenia nerwowe w naszej wierzchnej warstwie naszej tkanki. Skóra pełni także kilka ważnych funkcji w naszym codziennym życiu, stoi na straży przed światem zewnętrznym – od drobnoustrojów zaczynając, na porozrzucanych podstępnie na podłodze zabawkach kończąc. Dzielnie broni nas też przed światłem słonecznym i stanowi barierę przed zimnem, pełni olbrzymią rolę w mechanizmie termoregulacji, bierze udział także w procesie wydzielniczym, usuwając mocznik, dzięki dostępowi do światła wytwarza także witaminę D3, która pełni rolę stymulanta naszej odporności. To oczywiście nie wszystko, ale warto pamiętać, że jest czymś więcej niż barierą w dotarciu do mięśni czy mistycznej powięzi. Jest coś jeszcze.

Czynność receptorów bólowych a projekcja ciała w układzie nerwowym.

Humunculus, czyli skórna projekcja somatosensoryczna układu nerwowego, pół miliona zakończeń nerwowych zatopionych w skórze ciągle, bez przerwy komunikuje się z centralą, stojąc na straży prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Poza tym, dotykiem przekazujemy też inne informacje, zbierane przez inne receptory – wibrację, nacisk i temperaturę. I znowu krążki Merckla, ciałko Meissnera czy ciałko Ruffiniego mają znaczenie, a subtelne różnice między odbieranymi przez nie informacjami tworzą dla Ciebie drogowskaz, za którym podążasz w terapii każdego dnia. A przy tym wszystkim musimy jeszcze pamiętać o psychologicznym aspekcie dotyku i jego wpływie na ciało pacjenta. 

Znasz podstawowe funkcje skóry?

Ochrona mechaniczna, tak zgadza się. Skóra ma różną grubość w różnych częściach ciała, co powoduje różny poziom ochrony. Przekonasz się o tym, dotykając swojej pachwiny, a następnie kolan. Musisz pamiętać, że jej warstwa zależna będzie od obciążeń, z którymi na co dzień przyjdzie się jej mierzyć. Ale to nie wszystko, skóra chroni nas również przed patogenami, dzięki rozbudowanej odpowiedzi immunologicznej zwalcza je już częściowo na swojej powierzchni, nie pozwalając się rozwinąć do poważniejszych form. Zawiera gruczoły łojowe, liczne naczynia krwionośne, gruczoły potowe i wiele innych elementów wyściełających. Odpowiada w dużej mierze za termoregulację, ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz zabezpiecza nas przed szkodliwym działaniem chemicznym, co ma istotny wpływ na wygląd skóry właściwej.

Chcesz szybko ograniczyć ból u pacjenta? Kurs Igłoterapii będzie idealny Kursy i warsztaty – Suche igłowanie

Obecność receptorów bólowych a rodzaje zaburzeń czucia.

W codziennej praktyce dużo działamy na skórze, o której wspominaliśmy wcześniej. Teraz wyjaśnimy dokładnie, na czym polega rola zawartych w niej receptorów. Ogólna powierzchnia skóry jest tak duża, że samo głaskanie skóry może być potężnym bodźcem. Tkanka łączna tłuszczowa i tkanka podskórna są aktywne hormonalnie, także przez nacisk można pośrednio wpływać na ciało na tym poziomie. Budowa powięzi jest Ci mniej więcej znana. Nowoczesna technologia pozwoliła potwierdzić, że jest czymś znacznie więcej niż tylko cienką barierą przeszkadzającą chirurgowi w dostępie do kolejnych struktur. Okazało się, że jest bardzo ważną strukturą komunikacji i transmisji sił wewnątrz organizmu, organem propriocepcji, interocepcji i nocycepcji. Do najważniejszych receptorów należą: 

 • narząd ścięgnisty Golgiego

Występuje we wszystkich mięśniach szkieletowych naszego ciała, a dokładniej w miejscach przejść brzuśca mięśniowego w ścięgno oraz w torebkach stawowych i więzadłach. Mimo iż najbardziej aktywowane są w trakcie aktywnego rozciągania tkanki, badania naukowe potwierdzają, że również w wyniku intensywnej pracy biernej z mięśniem jesteśmy w stanie je stymulować. Fizjologiczną odpowiedzią autonomicznego układu nerwowego, a zarazem reakcją na terapię, będzie zmniejszenie tonusu mięśniowego i rozluźnienie co można poczuć palpacyjnie w trakcie terapii. 

A może masz ochotę na kurs z Anatomii Palpacyjnej Kursy i warsztaty – Anatomia palpacyjna

 • ciałko blaszkowate Paciniego

Występują we wszystkich mięśniach, stanowią rodzaj szybko adaptujących się, najbardziej skomplikowanych mechanoreceptorów, wrażliwych na nacisk i wibracje. Ciałka te przypominają małe, białe cebulki, różnią się wielkością, ale są wystarczająco duże, by móc dostrzec je „gołym okiem”. Zbudowane są z koncentrycznie ułożonych warstw fibroblastów, wypełnione są płynem, a w ich rdzeniach znajduje się pojedynczy, niezmielizowany akson i jego komórki Schwanna. U człowieka znajdują się w skórze właściwej (szczególnie palców, dłoni i stóp), w pobliżu stawów, w narządach płciowych (w prąciu, łechtaczce, przy cewce moczowej), spojówce, krezce i piersiach.

 • ciałka Rufinniego

Ciałka Ruffiniego to receptory dotyku odpowiedzialne za rozciąganie oraz odbieranie ciepła. Zmysł dotyku jest u człowieka powiązany ze skórą, w której występują receptory czucia. Ciałka Ruffiniego zbudowane są ze splotów niezmielinizowanych włókien nerwowych, zamkniętych w łącznotkankowej torebce. Rozmieszczone są w głębszych warstwach skóry nagiej i owłosionej. Reagują na zmiany temperatury wyższej od temperatury ciała człowieka. Ich charakterystyczną cechą jest powolne adaptowanie się do bodźców. Uważane są też za mechanoreceptory, ponieważ reagują na długotrwały, silny ucisk oraz rozciąganie, np. podczas otwierania dłoni i rozstawiania szeroko palców. U osób starszych większość ciałek Ruffiniego zanika. Swoją nazwę zawdzięczają włoskiemu histologowi i anatomowi – Angelo Ruffiniemu.

 • receptory śródmiąższowe

Włókna śródmiąższowe stanowią znaczną część całości włókien nerwów czuciowych naszego ciała. Ich wolne zakończenia nerwowe w dużej ilości znajdują się w tkance powięziowej. Kiedyś uważano, że pełnią rolę jedynie nocyreceptorów (receptory bólowe), aktualnie twierdzi się, że pełnią wiele innych ról (mechanoreceptorów i termoreceptorów) co powinno skupić naszą uwagę jako terapeutów. Wielu rzeczy na ich temat jeszcze nie wiadomo, ale w badaniach wykazują bardzo podobne właściwości do ciałek Rufinniego, a więc działają na czucie głębokie i zmysł kinestetyczny naszego ciała.

Jak widzisz, jesteś w stanie, a nawet powiedzielibyśmy, że niezależnie od rodzaju aplikowanego bodźca wpływasz na odbiór receptoralny, na pewno modulujesz ból u pacjenta. Ponadto działanie masażu, czy terapia masażu lodem oprócz dotyku przyniesie szereg korzyści ze względu na dodatkową stymulację termiczną, konsystencja aplikatora też wywrze określony wpływ. A może schrupiesz nasz kurs Kursy i warsztaty – Manipulacje i mobilizacje stawowe. A wszystko to wywoła mniejszy bądź większy stan zapalny, czy zawsze pożądany – zostawię to Twojej opinii.

Nie lekceważcie roli układu nerwowego w procesie fizjoterapii, jest on niepomijalny w codziennej pracy z pacjentem, a jego wpływ na jej efektywność jest niepodważalny. Obecność receptorów w tkance, z którą pracujemy, ma olbrzymie znaczenie, nie sądzisz?

Kategorie
fizjomaster

Placebo vs Nocebo – czy mają wpływ na efekty terapii?

Dziś słów kilka o efektach terapii, których każdy z nas niejednokrotnie doświadczył, spektakularna porażka lub zdumiewający, łatwy i szybki efekt kliniczny. Znów będzie trochę o neurologii, podejściu do terapii i leczeniu. Mechanizm działania placebo i efekt nocebo, dające mocny efekt psychologiczny, odgrywają znaczącą rolę w procesie fizjoterapii pacjenta.

Jak to jest z tą naszą skutecznością?

W świecie dzisiejszej fizjoterapii jest wiele kontrowersji, co do metod, praktyk, praktyków i ich podejść terapeutycznych. Niech na warsztat pójdzie terapia bólu mięśniowego, najczęstszy problem naszych pacjentów. Badania naukowe, jedne z nich super przebadane, EBM mówi, że działa i kropka, a jak napisane po angielsku i opublikowane za granicą to już musi być sztos, silny efekt psychobiologiczny co nie? Inne słabiej przeanalizowane procedury, konkluzja jedna i ta sama z pracy na pracę, należy dalej prowadzić badania w celu potwierdzenia skuteczności procedury. Pewien mądry profesor z Łodzi wyjaśnił mi tę kwestię dość dobitnie…nie ma kasy, potrzebujemy hajsu na dalsze funkcjonowanie. Inne formy terapii lub interwencje nieprzebadana wcale, ale skuteczne w gabinecie – bo przecież liczy się efekt terapeutyczny i zadowolony pacjent a terapia bólu do najłatwiejszych nie należy, więc każda modulacja poznawcza u pacjenta jest na wagę złota.

Link do ciekawego badania w temacie: PUBMED. I co teraz?

To co działa? Mechanizm działania placebo?

Mechanizm placebo odnosi się do sytuacji, w której pacjent doświadcza rzeczywistej poprawy stanu zdrowia po zastosowaniu terapii, która nie posiada specyficznych właściwości terapeutycznych. Mechanizm tego zjawiska jest złożony i obejmuje czynniki psychologiczne, takie jak oczekiwania pacjenta, oraz fizjologiczne, w tym zmiany w wydzielaniu neurotransmiterów (np. endorfin). Jest to szczególnie istotne w terapii przewlekłego bólu, gdzie aspekt psychologiczny odgrywa znaczącą rolę, a zmianie ulega percepcja bólu. W jednym z badań pacjenci z przewlekłym bólem kręgosłupa poddani zostali serii zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym również terapii placebo, takiej jak naświetlanie lampą, która nie emitowała promieniowania terapeutycznego. Wielu z nich zgłosiło znaczną poprawę, co świadczy o mocy oczekiwań i pozytywnego nastawienia. Oczywiście badanie eksperymentalne, ale…, no właśnie jaka próba badawcza zadowoli poszukujących odpowiedzi? 100, 200, 500 pacjentów a może to dopiero początek myślenia i zaraz pojawi się ból głowy. Fizykoterapia nie działa – dość powszechny slogan…a może to Ty nie umiesz jej dobrze zrobić…hmmm mamy zgrzyt, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że Twoje działanie terapeutyczne może być nieodpowiednie? Każda terapia powinna mieć miejsce w odpowiednim czasie, zarówno jeśli chodzi o przebieg dysfunkcji jak i czas jej trwania, rodzaj bólu oraz okres chorobowy, w jakim znajduje się pacjent. Zabiegi zlecane z rocznym wyprzedzeniem sensu nie mają, ból pacjentów się zmienia, a skuteczność leczenia spada. Ale czy to oznacza, że nie powinno się ich wykonywać wcale, zostawiam to do Twoich przemyśleń. Pomimo tego, część pacjentów jest zadowolona z prowadzonej w ten sposób terapii. Inni zaś nie odnoszą z niej żadnego pożytku. Skąd ta różnica? Oczywiście wykorzystanie efektu placebo robi robotę ale poza tym jest coś więcej, każdy z nas ma inny organizm, inny nastrój w dniu zabiegu, łagodniejszy przebieg choroby lub bierze leki. Utarło się jednak, że w procesie rehabilitacji to dobrze prowadzona kinezyterapia, terapia manualna i masaż są zabiegami przynoszącymi najwięcej pożytku, ale analizując NAUKĘ, ciężko nie zadać sobie pytania, co do cholery działa w ogóle, a co mnie osobiście bardziej interesuje… JAK? Terapia placebo ma wpływ na skuteczność leczenia i mniejszy ból pacjentów?

I tego Ci życzę, ufaj, ale sprawdzaj, analizuj i interpretuj… ale najpierw daj szanse, poznaj. Zainteresowanie efektami placebo nie jest niczym złym, dopóki nie zaczynasz bazować na nich wyłącznie w procesie terapii, etyka ma znaczenie, pracujesz z ludźmi.

Efekt placebo w leczeniu chorób, a co Ci do tego?

Ale i tutaj pojawiają się sceptyczne wyroki specjalistów innych zawodów medycznych. Niejednokrotnie wykonano badania porównujące prawdziwe operacje kontra te odegrane, które się nie odbyły… i jakie wnioski… bez zmian. Wyjaśnienie efektu placebo i jego wpływu na efekt leczenia i końcową skuteczność terapii jest bardzo ciężkim i trudnym zadaniem. Zarówno operowani jak i osoby z symulowaną operacją dochodziły do siebie. To samo z akupunkturą, prawdziwa igła, wbita w ciało i tzw shame, czyli zabieg markowany, tu i tu efekty się pojawiły, czasem większe czasem mniejsze, a jednak, leczenie bólu placebo jest udokumentowane. Ale co jest ważne w tym akapicie, co pomogło osobom z markowanymi ingerencjami, odpowiedź nie jest taka prosta (układ nerwowy?), pozostaje pytanie jak on to zrobił (został oszukany?) a może to kwestia psychologii (pacjent dostaje terapie w miejsce bólu?). Świat medycyny dzieli się wyraźnie na sceptyków, którzy potrzebują twardych dowodów potwierdzenia dla każdej swojej ingerencji i praktyków, szukających rozwiązań, tych z otwartymi głowami. Znowu do otwartej głowy łatwo napchać śmieci! Często nader pochopnie ci pierwsi zniechęcają, szczególnie młodych pacjentów i hejtują praktyków działających inaczej, jednak warto napomknąć, że we wszystkim trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem i rozwagą, gdyż bierzemy odpowiedzialność za zdrowie, a niejednokrotnie jakość życia pacjenta.

Czytaj też to: PUBMED

Zdarza się, że osoby, którym pacjent zaufał, nie są tego zaufania godne, są niekompetentne i nie mają zielonego pojęcia, co tak naprawdę dzieje się w ciele pacjenta. Nasze procedury powinny cechować się maksymalnym bezpieczeństwem oraz wiedzą na najwyższym poziomie. Bo w procesie leczenia to my, terapeuci, jesteśmy najmniej ważni, jednak mamy niebagatelny wpływ na wystąpienie efektu nocebo. Liczy się terapia, nie tęga głowa, myślenie i nastawienie. Niesiemy pomoc, a nie statystykę i kalkulacje, nawet jeśli proces zachodzi zupełnie gdzie indziej, niż pomiędzy naszymi rękoma a ciałem osoby, która nam zaufała.

A skoro było tak dobrze i fajnie to w drugą stronę, odwróćmy to!

Efekt nocebo, będący przeciwieństwem efektu placebo, występuje, gdy pacjent doświadcza negatywnych skutków terapii, pomimo iż zastosowana metoda nie posiada biologicznych właściwości mogących wywołać takie działanie. Jest to związane z negatywnymi oczekiwaniami i przekonaniami pacjenta. Efekt nocebo może znacząco utrudniać proces terapii, gdyż negatywne nastawienie pacjenta wpływa na jego percepcję bólu i efektywność terapii. W fizjoterapii ważne jest, aby terapeuta był świadomy tego zjawiska i pracował nad budowaniem pozytywnych przekonań u pacjenta. Przykładem może być sytuacja, w której pacjent, mając negatywne doświadczenia lub słysząc niekorzystne opinie o pewnych metodach terapii, doświadcza zwiększonego bólu lub dyskomfortu podczas ich stosowania, pomimo braku obiektywnych przesłanek do takiej reakcji.

Efekt nocebo i co z tego?

Prawdopodobnie nie raz w życiu usłyszałeś coś negatywnego na temat swojego zdrowia. Często pacjenci czują się względnie dobrze, ale jak dostaną wyniki badań, zaczynają się ich dolegliwości nasilać. Magiczny tu jest rezonans, dopóki pacjenta boli odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ale nie ma wyników badań, czasem coś zepnie, czasem skrzywi, ale pacjent się „ponaciąga” i ma spokój na jakiś czas. Tak niestety po otrzymaniu cyfrowego wyniku jego stan się pogarsza i choruje na niesławną lordozę, wypadają mu kręgi, a biedny schylić się ich pozbierać nie może. Całość pogarsza znacznie okraszenie całości suchym stwierdzeniem „Da się z tym jakoś żyć”. To, że czujemy się kiepsko zarówno psychicznie jak i fizycznie po usłyszeniu takiej diagnozy, to tak zwany efekt nocebo, przeciwieństwo znacznie popularniejszego efektu placebo. Złe wiadomości nastawiają nas negatywnie. Na pewno jednak umiejętny dobór słów, forma przekazu otwarte nastawienie klinicysty sprawia, że efekt ten można zminimalizować.

To bardzo wiele i aż tak niewiele w procesie terapii.

Kategorie
fizjomaster

Fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzenia dokumentacji elektronicznej?

Witaj w nowym roku.

Skoro już prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii/ pracujesz jako fizjoterapeuta, dopełniłeś już wszelkich formalności wymaganych ustawowo, to możemy iść dalej. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, co zrobić, by pracować bezpiecznie? A więc słów kilka o dokumentacji medycznej i wymogach jej prowadzenia. Zgodnie z wytycznymi KIF, fizjoterapeuta ma obowiązek jako podmiot leczniczy udzielający świadczeń medycznych prowadzić kwity, dokumentacja medyczna prowadzona przez fizjoterapeutów jest wymagana pod groźbą odpowiedzialności karnej, obejmuje ona kilka kluczowych obszarów i jak się pewnie domyślasz, różni się pomiędzy służbą zdrowia prywatną i państwową. Ale czy wszyscy fizjoterapeuci prowadzą dokumentację? 

Co więcej, w czasie coraz większej świadomości pacjentów i wysokiego wskaźnika trafnych diagnoz „by dr Google” musimy dbać o swoje bezpieczeństwo i chronić przed roszczeniowością pacjentów. I tak wiemy, wiele osób zapyta, po co nam to…same kwity do wypełniania itp.? A my na to odpowiemy, że rzetelna dokumentacja przebiegu procesu fizjoterapii jest bardziej zabezpieczeniem dla Ciebie, a nie dla Twojego pacjenta i warto dostosować się do wymogów. To dokument administracyjny, a więc w razie spornych sytuacji nie opieracie się już tylko na słowach i macie podparcie formalne.

Korzyści stosowania z różnych form dokumentacji.

Dokumentacja w zakładach rehabilitacji leczniczej zgodna z wytycznymi KIF.

Zakłady te prowadzą dokumentację zbiorczą w formie wykazu świadczeń fizjoterapeutycznych oraz indywidualną w formie karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej. Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej zawiera informacje o stanie zdrowia pacjenta, stanie jego funkcjonowania, postępowaniu rehabilitacyjnym – w tym rozpoznanie choroby, dane o postępowaniu fizjoterapeutycznym – w tym opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, zalecenia do domu, informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach, zaświadczeniach oraz informacje o zleconych wyrobach medycznych.

Dokumentacja zbiorcza – jest to wykaz świadczeń fizjoterapeutycznych, który zawiera kolejno oznaczenie pacjenta, dane personalne i identyfikacyjne (numer PESEL pacjenta lub inny dokument potwierdzający tożsamość), datę zabiegu leczniczego oraz rodzaj wykonywanej procedury.

Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej – to forma dokumentacji zawierająca dodatkowo informacje o stanie zdrowia pacjenta: rozpoznanie choroby, diagnozę wg ICD i/lub ICF, informacje o przebytym urazie, chorobach przebytych i współistniejących. Ponadto karta uzupełniana jest o precyzyjne dane o postępowaniu fizjoterapeutycznym ze szczegółowym zapisem wykonanych procedur, zaleceniach do domu, informacjach o wydanych orzeczeniach, opiniach, zaświadczeniach oraz informacje o zleconych przez fizjoterapeutę wyrobach medycznych. Wszystko to należy „odatować” / pieczątka i podpis z numerem PWZF, z czytelnym podpisem imieniem i nazwiskiem. A jak wygląda Twoja karta wizyty?

Ważnym jest fakt, że zarówno izba jak i ustawodawca wymagają w tym zakresie prowadzenia od nas elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli systemu teleinformatycznego, katalogującego pacjentów i procedury. Integracja systemu z wytycznymi nie musi być trudna. Czy działasz w programie do EDM? W zależności od specyfiki pracy, prowadzenia indywidualnej działalności/ pracy w szpitalu, przychodni / własnym podmiocie mogą się one znacząco różnić oraz oferować dodatkowe opcje w postaci rejestracji elektronicznej (rejestracja online), systemu powiadomień itp. Warto zapoznać się z nimi indywidualnie i dopasować do rodzaju i trybu prowadzonej przez siebie praktyki klinicznej.

EDM a dokumentacja medyczna.

Większość terapeutów prowadzi już kartę pacjenta w programie do EDM. Do lamusa przechodzi fizjoterapeutyczna karta, w wersji drukowanej, z rysunkami, adnotacjami – nowoczesna karta wizyty już tak nie wygląda! EDM zawiera informacje o rozpoznaniu choroby, problemie zdrowotnym pacjenta lub przebytym urazie, wynikach badań i stosowanych lekach (e-recepty), udzielonych świadczeniach zdrowotnych (e-skierowania) oraz zaleceniach i wydanym zaopatrzeniu (e-zlecenia). Elektroniczna dokumentacja medyczna obejmuje także karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz opisy badań diagnostycznych. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji są udostępniane za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej, do którego pacjent także ma dostęp, o czym warto pamiętać.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na konieczność, obowiązek ochrony danych wrażliwych naszych pacjentów. Ich stan zdrowia, nasze działania i ich skuteczność są objęte tajemnicą. Pamiętaj o tym, w fizjoterapii często mamy pacjentów po rodzinie, „poczta pantoflowa” ciocia, wujek, babka i oni wszyscy chcieliby wiedzieć wszystko na swój temat. Niech rozmawiają we własnym gronie, a Ty zapytaj pacjenta! Czy należy kogoś informować czy nie, o jego stanie zdrowia i sposobie prowadzenia terapii.

Bieżące informacje co do kwestii prawno-formalnych znajdziecie zawsze Tutaj https://kif.info.pl/. Zmiany w dokumentacji i wytyczne jej prowadzenia będą ulegać zmianie, warto być na bieżąco by uniknąć niepotrzebnych problemów i komplikacji.

Fizjo musi prowadzić elektroniczną wersję dokumentacji?

Każdy wpis w dokumentacji powinien być wprowadzany niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, większość programów daje tutaj czas 24h. Wszelkie poprawki w dokumentacji muszą być odpowiednio oznaczone, wraz z adnotacją o przyczynie błędu, datą poprawki, podpisem oraz numerem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Istotnym w tym momencie jest fakt, iż dąży się, aby pacjent miał możliwość weryfikacji wprowadzonych informacji za podpisem, ale to aktualnie tylko plany, a nie stan faktyczny. Fizjoterapeuto pamiętaj, karta informacyjna i prowadzenie dokumentacji w Wordzie to już przeżytek, nie bądź dinozaurem, nie bój się technologii… ale dobieraj ją mądrze.

I tutaj dochodzi kwestia zabezpieczenia danych osobowych i wrażliwych pacjenta. W EDM jest zdecydowanie łatwiej, kilka haseł, chmury, komputery, serwery. Jednak w momencie prowadzenia wersji papierowej, co jeszcze ma miejsce, szczególnie w praktyce NFZ trzeba zadbać o odpowiednią formę ochrony (drzwi, sejfy, skrytki, klucze) – co bywa kosztownym procederem. Pamiętaj o tym, iż niejednokrotnie kara za niepoprawne przechowywanie dokumentacji może być wyższa niż za niezamierzony błąd w sztuce.

Chronisz zawartość dokumentacji pacjenta, wiesz, jak przechowywać dokumentację w formie elektronicznej?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaleca prowadzenie dokumentacji w każdym możliwym przypadku, aby chronić fizjoterapeutę w sytuacjach potencjalnej odpowiedzialności karnej. Jest to szczególnie istotne w przypadku ewentualnych spraw o błąd medyczny czy zdarzenia medyczne.

Ważne jest, aby fizjoterapeuci zapoznali się z najnowszymi regulacjami oraz zaleceniami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz najlepszą praktykę zawodową. Te szczegółowe wytyczne mają na celu zapewnienie wysokiego standardu opieki fizjoterapeutycznej oraz ochronę praw pacjentów i fizjoterapeutów. Zachowanie tych zasad jest kluczowe w profesjonalnej praktyce fizjoterapii.

Spij spokojnie.

Kategorie
fizjomaster

BHP w gabinecie – sanepid, czy jest się czego bać?

Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest instytucją odpowiedzialną za przestrzeganie warunków sanitarnych oraz higienicznych w Polsce. Głównym celem działalności Sanepidu jest ochrona zdrowia publicznego przez zapobieganie chorobom i promowanie stylu życia. Do najważniejszych jej zadań należy sprawdzanie warunków higienicznych w miejscach publicznych, takich jak przychodnie, szkoły, przedszkola, zakłady pracy – aby zapewnić bezpieczne środowisk dla społeczeństwa. Kolejną istotną funkcją jest kontrola jakości żywności i wody pitnej, aby zapobiec zatruciom i chorobom przenoszonym drogą pokarmową. Dalej sanepid dba o działania edukacyjne dotyczące różnych grup społecznych na temat zagrożenia zdrowia, profilaktyki chorób i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. A w kryzysowych sytuacjach koordynuje działania prewencyjne i interwencyjne, mając kluczową rolę w reakcji na nieprzewidywalne sytuacje takie jak epidemia lub zatrucie masowe. A więc sanepid ma zbliżone cele co i my, dba o zdrowie ludzi, prowadzi działania prozdrowotne i profilaktyczne oraz poprawia świadomość obywateli. Sanepid współpracuje z innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami członkowskimi w celu skutecznej ochrony zdrowia publicznego. Jego działanie jest kluczowe w zastosowaniu urządzeń sanitarnych i higienicznych, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie i dobrostan społeczeństwa.

Czy jako osoba wykonująca zawód medyczny znasz podstawy prawne i wymogi sanitarno-epidemiologiczne?

Gabinet masażysty – warunki obowiązujące, które stawia przed nim sanepid

Kwestia higieny i warunków sanitarnych jest bardzo istotna, zarówno dla instytucji nadzorujących jak i dla pacjenta. Odpowiednie parametry lokalowe są Twoją wartością i walorem w codziennej pracy. W czystym i schludnym środowisku pracuje się lepiej. O co musi dbać technik masażysta? Oto kluczowe aspekty, na które masażysta powinien zwrócić szczególną uwagę. Czy te kilka rad sprawi, że Twój gabinet masażu stanie się lepszy?… z pewnością odpowiedź na to pytanie brzmi tak.

 1. Czystość i higiena a praca masażysty, znasz zasady?
  • Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do masażu winne być ustawione w taki sposób, aby bez trudu mogły być regularnie sprzątane i dezynfekowane.
  • Powierzchnie, które mają kontakt z klientem (np. leżanki do masażu, kliny, wałki), należy czyścić i dezynfekować po każdym kliencie.
  • Dla klienta powinny być dostępne środki do dezynfekcji rąk oraz bieżący dopływ wody, toaleta też jest mile widziana.
 2. Wentylacja i temperatura
  • Należy przestrzegać przepisów wentylacyjnych, okno/ kratka w zależności od wielkości powierzchni oraz piętra, na którym jest lokal.
  • Temperatura, w której jest zapewniony komfort dla klientów i umożliwia relaksację, a więc klimatyzacja/ ogrzewanie.
 3. Oświetlenie a środowisko pracy, czy światło ma znaczenie?
  • Pomieszczenie być odpowiednio oświetlone, jednak światło nie powinno być zbyt jaskrawe, aby zapewnić relaksację. Dobrze dobrano, indywidualne oświetlenie powinno być regulowane, zarówno pod kątem intensywności jak i barwy. Spędzasz w gabinecie dużo czasu.
 4. Prywatność i bezpieczeństwo:
  • Masażysta powinien zapewnić klientom prywatność, na przykład poprzez zasłony lub parawany.
  • Lokal powinien być wyposażony w niezbędne sprzęty związane udzielaniem pierwszej pomocy, a więc apteczka, ale też gaśnica
 5. Zasady ochrony zdrowia:
  • Masażysta powinien stosować zasady higieny osobistej, regularnie myjąc i dezynfekując ręce, to jego wizytówka. Przy tym wszystkim należy pamiętać o regulowaniu służbowych obowiązków, na dzień dzisiejszy to zawód medyczny, a więc kwestie prawne związane z dokumentacją będą istotne. Czytaj więcej tutaj: https://prawowgabineciefizjoterapeuty.pl
 6. Zarządzanie odpadami:
  • Należy pamiętać o konieczności gospodarowania odpadami podstawowymi, czyli papier, szkło i plastik – ale dochodzi odpad medyczny.
  • W miejscu powinien być zapewniony dostęp do bieżącej wody, umywalek oraz toalet dla klientów i personelu, zawsze indywidualnie, ale lepiej mieć 2 łazienki.
 7. Przechowywanie i dezynfekcja narzędzi:
  • Wszelkie narzędzia i sprzęt do masażu (np. rolki, kamienie do masażu) być dezynfekowane i stosowane w higienicznych warunkach. Należy je odpowiednio przechowywać w zamkniętym miejscu, niedostępnym dla osób postronnych.

Wymogi sanepid dla praktyki fizjoterapeutycznej

W takim razie, jakie wymogi sanepid stawia przed fizjoterapeutą? I tu kwestia jest bardzo mocno zbliżona jak w przypadku masażysty. W zbliżony sposób będziemy dbali o czystość i higienę własnego miejsca pracy. Stanowisko pracy fizjoterapeuty różnic się od masażysty? No naszym zdaniem nie bardzo, może mamy więcej sprzętów, które używamy, a więc i robota dodatkowa nam dochodzi. Obie profesje medyczne muszą pilnować dezynfekcji, tu różnica będzie bardziej się uwidaczniać (jeśli fizjoterapeuta prowadzi podmiot leczniczy albo mobilny gabinet) – więcej sprzętu, a więc i lampa UV lub autoklaw do jego sterylizacji się przydadzą. Czysty, schludny wygląd, wygodne odzienie, czyli to samo. Warunki lokalowe znowu mogą wprowadzać pewne różnice ze względu np. na specyfikację sprzętową (lasery, pola magnetyczne). Dostępność do bieżącej wody i sanitariatu jest niezbędna, śmieci też trzeba odpowiednio segregować i utylizować. Należy także zadbać o indywidualność procesu fizjoterapii i prywatność pacjenta. Jako zawody medyczne obie nasze profesje się przenikają, uczymy pacjentów, edukujemy oraz uświadamiamy na temat zdrowia. Zapobiegamy pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta/klienta a tu odpowiednio wyposażony gabinet masażysty lub terapeuty będzie wnosił dużą różnicę. Jak urządzić gabinet spełniając kryteria? To wcale nie takie trudne. Przestrzeganie tych zasad jest istotne nie tylko dla bezpieczeństwa pacjentów, ale także dla usług o wysokiej jakości i zmniejszenia ryzyka ponoszenia konsekwencji prawnych. Sanepid może nas kontrolować

Stanowisko pracy – prawne założenia i wyposażenie gabinetu

W zależności od konkretnego rodzaju pracy, który wykonujesz, musisz zadbać o spełnienie wytycznych stawianych przez sanepid. Normy sanitarne w Polsce są niejednolite, zorientuj się w swojej inspekcji kontrolującej, co się aktualnie zmienia. Poniżej podstawowe zalecenia dotyczące właściwości lokalu, koloru i faktury ścian, oraz metod stosowania zabezpieczeń, by było Ci łatwiej w codziennej praktyce. Jako specjaliści, przedstawimy kluczowe aspekty tych norm:

 1. Zwróć uwagę na wielkość lokalu spełniającego kryteria
  • Wymogi dotyczące powierzchni gabinetu są uniwersalne z gatunku usług, które wykonujesz. Dla przykładu, w przypadku gabinetów fizjoterapeutycznych, należy uwzględnić przestrzeń dla swobodnego poruszania się użytkowników oraz dla umieszczania niezbędnych urządzeń. Powierzchnia musi być adekwatna do liczby niezależnych urządzeń, z dodatkowymi normami bezpieczeństwa i komfortu ich stosowania. Instalacje gabinetu powinny być sprawdzone przez niezależnych specjalistów więc elektryk i nadzór budowlany gdy coś stawiasz, warto poprosić o opinię tak jak i straż pożarną o sprawdzenie instalacji gaśniczej. To może być łatwa, prosta i przyjemna sprawa. Mobilny gabinet ma prościej w życiu, świadczysz usługę u klienta, więc na wiele rzeczy wpływu nie masz.
 2. Kolor ścian jest istotny
  • Nie ma prawidłowego, jednolitego rozwiązania co do ściany, zaleca się zastosowanie prostych, neutralnych barwników (kolor to kwestia indywidualna), które zapewniają poczucie czystości, ale też pełnią funkcję powierzchni łatwo czyszczących. Zwróć uwagę na fakturę ścian, im gładziej, tym lepiej, farby użyj zmywalnej. No i nie baw się w dywany.
 3. Profesjonalny gabinet a podstawy prawne, czyli jak czystość wpływa na stanowisko pracy:
  • Regularne sprzątanie i zachowanie czystości, w tym mycie podłóg, ścian, sufitów oraz powierzchni roboczych, przy użyciu środków dezynfekujących. A więc znowu, ma być gładko, szybko i wygodnie się tym zajmować. Jeżeli w użyciu są narzędzia i urządzenia stosowane w trakcie praktyki fizjoterapeutycznej, stosowne jest ich odpowiednie dezynfekowanie, a nawet sterylizacja, zgodnie z opisem dotyczącym materiału, który występuje w składzie. I tu warto się zatrzymać i dopilnować tematu, podmiot leczniczy musi mieć lokal spełniający wymogi inspekcji sanitarnej ściśle związane z rodzajem pracy w nim wykonywanej. Inspektor sanitarny na ten aspekt zwróci najwięcej uwagi w czasie kontroli.
  • Dostęp do środków higienicznych dla pacjentów i ludzi. Wykonując masaż kosmetyczny, warto też mieć prysznic, aby z miodu czy czekolady się umyć.
  • Ważna jest kontrola jakości powietrza i rozprzestrzeniania się zarazków, wentylacja mechaniczna będzie na wagę złota.
  • Praktyka zawodowa wymaga także by odpady medyczne i inne odpady specjalne były segregowane i usuwane na bieżąco w razie konieczności.

Wszystkie te normy dotyczą bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, co jest kluczowe w zapobieganiu infekcjom i zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Inne, mniejsze aspekty Twojej pracy zawsze będą indywidualne. Ważne jest, aby każdy gabinet fizjoterapii lub inny obiekt medyczny regularnie aktualizował swoje procedury, aby być aktywnym z najnowszymi standardami i wytycznymi. Zadbaj o wystrój wnętrz, to ma znaczenie.

Gospodarka odpadami ma związek z rodzajem pracy, którą wykonujesz

W ramach praktyki fizjoterapeutycznej generujesz śmieci, a więc jak w domu musisz je w należyty sposób segregować. Gospodarka odpadami w Polsce jest prawidłowo regulowana, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę środowiska. Stosuj się do kilku prostych rad, unikniesz problemów, a także będziesz czuć się bezpiecznie w swojej pracy. Oto główne zasady i praktyki, które można zastosować. Sortuj odpady -rozróżnia się odpady komunalne, medyczne, chemiczne, niebezpieczne i inne. To, co miało kontakt z ciałem i płynami pacjenta, czyli odpady, takie jak zużyte bandaże, szpatułki laryngologiczne czy igły, muszą być zbierane w szczelnie zamkniętych pojemnikach przeznaczonych do odpadów medycznych. W zależności od rodzaju odpadu medycznego dobieramy jego fakturę, worek, plastykowe (czerwone / żółte) pudełko. Odpady muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób postronnych, najczęściej w obniżonej temperaturze. Odpady, które sortowałeś, muszą być należycie przetransportowane oraz utylizowane, a z tego procesu powinieneś stworzyć wraz z firmą, której to zadanie zostało zlecone odpowiednią dokumentację. Każdy pracownik powinien w tym zakresie zostać należycie przeszkolony, co ważne za podpisem, jesteśmy w Polsce:D

Na naszych szkoleniach z Igieł Kursy i warsztaty – Igłoterapia mówimy o tym aspekcie dla praktyki fizjoterapeutycznej.

Jakie warunki trzeba spełniać, by uniknąć kontroli sanepidu?

Z założenia boimy się sanepidu, a to naprawdę zbędne. Spełniając wymagania ogólnoprzestrzenne, jesteś w domu. Jeśli w swoją praktykę wdrożysz kilka rad z tego wpisu żadna kontrola Ci niestraszna. Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest zobligowana ustawowo do prowadzenia wyrywkowych kontroli, jednak zwyczajowo są one związane ze zgłoszeniem. Jest to proces mający na celu weryfikację, czy instytucje, przedsiębiorstwa, przychodnie, zakłady pracy i inne obiekty publiczne wyróżniające się zasadami sanitarnymi wywiązują się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Oto główne aspekty tej kontroli:

 1. Zakres kontroli:
  • Sanitaria i higiena – kontrola obejmuje kontrolę i użytkowanie w obiektach, w tym działanie sanitarnych urządzeń, używania i dezynfekcji sprzętu.
  • Bezpieczeństwo żywności i wody – kontrola w miejscach, gdzie podaje się żywność (restauracje, stołówki, kawiarnie), Sanepid sprawdza warunki przechowywania, sprzęt i sposób serwowania żywności, jak również jakość wody pitnej.
  • Warunki pracy – kontrolowane są warunki pracy pod kątem stosowania wytycznych i bezpieczeństwa, w tym wyposażenie w obowiązkach ochronnych i przestrzeganie przepisów BHP.
  • Zarządzanie odpadami – sprawdzane jest prawidłowe gospodarowanie odpadami, w tym ich segregacja, transport i usuwanie.
  • Przestrzeganie przepisów sanitarnych – kontrola dotyczy także ogólnych przepisów wykonawczych i norm sanitarnych, w tym dokumentacji dotyczącej procedur higienicznych.
 2. Rodzaje kontroli:
  • Kontrole mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane.
  • Mogą być następstwem procedury lub w wyniku zgłoszenia, lub skargi.
 3. Kontrola procesu:
  • Inspektorzy Sanepidu przychodzą z wizytacjami, podczas których dokonują oceny warunków sanitarnych.
  • Mogą być pobierane próbki do analizy, np. żywność czy woda.
  • Przeprowadzane są wywiady z pracownikiem oraz kontrola dokumentacji.
 4. Konsekwencje nieprzestrzegania normy:
  • W przypadku nieprzestrzegania normy, Sanepid może nałożyć kary, takie jak mandat, a w poważniejszych sprawach nakazać czasowe zamknięcie obiektu do czasu usunięcia czynnika sprawczego, rzadko obiekt jest trwale zamykany – muszą zajść trwałe i rażące naruszenia.
  • Może być również wymagane przestrzeganie zaleceń i wdrożenie protokołów naprawczych co do warunków sanitarnych.
 5. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego:
  • Podmioty mają prawo do otrzymania informacji zwrotnej z kontroli.
  • Otwiera to drogę do udostępnienia dokumentów i obrony.

A mobilny gabinet ma łatwiej?

I tu odpowiedź niejednoznaczna, zależy mobilny gabinet czego? Masaż, fizjoterapia domowa, usługi kosmetyczne. Będzie się to różnić.

Działaj bezpiecznie tak byś spał spokojnie.

Kategorie
fizjomaster

Ach ten cukier

Dziś nieco bardziej patriotycznie, mianowicie mamy święto 11 Listopada, święto Niepodległości, wiece i marsze ku czci pamięci poległych. A jak na Wielopolską tradycję przystało, tego dnia obchodzone są także urodziny ulicy Św. Marcina. Pojawiają się orszaki piesze, stragany, biegi uliczne i rogale. Tradycja Rogala Świętomarcińskiego jest już w Poznaniu legendą. Jest nazwą zastrzeżoną tylko dla tego regionu, jednak mimo to pod innymi szyldami rozwija się w całym kraju. Czemu jest taki wyjątkowy, gdyż jest przepyszny, rogal z ciasta półfrancuskiego z białym makiem, okraszony bakaliami. A skoro jest taki pyszny, to warto wspomnieć, że jest też mocno kaloryczny, mocno słodki i tu zmierzamy do naszego meritum dzisiejszego wpisu…a więc cukier.

Spożywanie dużej ilości cukru jest szkodliwe?

Jak doskonale wiesz, cukier potrafi być problematyczny i uzależniający. Kochamy słodycze, ale mamy problem z ich spożywaniem. Druga sprawa dotyczy regularnej podaży cukru, co często prowadzi do nieustannej stymulacji trzustki i może pomóc w rozwoju cukrzycy – choroby, która jest już bardzo problematyczna w społeczeństwie. Mówi się nawet, że cukrzyca jest cichym zabójcą i w tym jest trochę prawdy. Wysoki poziom cukru, jeśli nie jest leczony, może osłabić działanie naszego organizmu, szczególnie układu krwionośnego, co objawia się m.in. zimnymi rękoma, stopami, a także może powodować zaburzenia erekcji.

O tym posłuchasz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=BulGGrkNyNM&t=23s

Czy poziom insuliny ma wpływ na gojenie tkanek?

Ponadto, jeśli siatka naczyń zostanie uszkodzona, rany będą się goić gorzej, a regeneracja organizmu będzie przebiegać wolniej. Co więcej, cukier stanowi pożywkę dla bakterii, utrudniając możliwości samoleczenia się organizmu. Słaby przepływ krwi wpływa również na działanie mięśni i aktywność. Gdy wszystkie te składniki się zsumują… i muszę Cię zmartwić, często tak właśnie jest, nasze ciało kumuluje problemy. Wysoki poziom cukru, cholesterol, nadciśnienie, praca – wszystko do prowadzenia problemów i częstych wizyt u lekarza. Warto, naprawdę warto, dbać o swoje zdrowie!

Zadziałaj własną masą ciała? I zredukuj poziom cukru

Jeśli masz wątpliwości co do poziomu cukru we krwi, możesz łatwo sprawdzić jego poziom, oddając tylko kilka kropel krwi z palca lub żyły. Jeśli zauważysz objawy towarzyszące, może czas na badanie krzywej cukrowej. To badanie dotyczące metabolizmu cukru w ​​organizmie człowieka – gdy pobierana jest krew, pijesz szklankę wody z cukrem (może to być trudne do przełknięcia) i ponownie pobierana jest krew. Analiza zajmuje trochę czasu i oceniane jest, jak dobrze radzi sobie Twoja trzustka. W razie wątpliwości zawsze wykonaj badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej lub tomografię komputerową. Badanie jest również istotne dla ustalenia insulinooporności, otyłość to nie tylko duże ilości jedzenia, ale też zaburzenia metabolizmu cukrów w organizmie. Widzisz, cukier może dużo powiedzieć o Twoim zdrowiu.

Czym jest cukier?

Cukier to rodzaj substancji słodzącej, która jest szeroko stosowana jako składnik w wielu produktach spożywczych. Chemicznie rzecz biorąc, cukier to związek organiczny należący do grupy funkcjonalnej. Cukier jest naturalnie widoczny w wielu produktach roślinnych, takich jak owoce, warzywa i zboża. Jest również przemysłowo wytwarzany z różnych surowców, takich jak buraki cukrowe, trzcina cukrowa i kukurydza. W procesie produkcji cukru surowiec jest poddawany ekstrakcji, oczyszczaniu i rafinacji, z których otrzymuje się czysty cukier w postaci kryształków lub brązowych ziarenek.

Cukier jest wytwarzany do słodzenia żywności i napojów, nadaje im słodki posmak. Może być również używany do konserwowania żywności, jako substancja wypełniająca i podtrzymująca produkt spożywczy. Dodatkowo cukier jest często używany w wypiekach, deserach, napojach gazowanych, przetwarzanej żywności, słodyczach i słodkich przekąskach.

Jednak mimo to, że dodatkowa porcja cukru w pożywieniu może sprzyjać występowaniu problemów zdrowotnych. Cukier jest mocno kaloryczny, bez wartości odżywczych, co może predysponować do nadwagi i powiązanych nią chorób takie jak: cukrzyca typu 2, choroba serca i próchnica zębów. Dlatego ważne jest ograniczenie ilości spożywanych cukrów.

Leczenie insuliną w cukrzycy?

Co do tego mają słodycze i analogi insuliny o przedłużonym czasie działania?

Cukrzyca jest chorobą aktywną, która charakteryzuje się zaburzonym metabolizmem glukozy we krwi. Osoby z cukrzycą mają problemy ze wskaźnikiem cukru we krwi, ponieważ ich organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny (hormonu właściwego dla glukozy we krwi) lub nie wykorzystuje jej prawidłowo.

Rola insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2?

Ze względu na ten problem z metabolizmem glukozy, osoby z cukrzycą powinny być ostrożne w spożywaniu słodyczy i produktów spożywania dużej ilości cukru. Spożycie dużej ilości cukru, aby zwiększyć stężenie cukru we krwi, jest niebezpieczne dla osób z cukrzycą!

Ważne jest, aby osoby z cukrzycą kontrolowały spożycie cukru i zwracały uwagę na zawartość składników odżywczych w swojej diecie. Słodycze i produkty słodzone często są wysoko węglowodanowe i mogą szybko podnosić poziom cukru we krwi.

Czy znasz normy poziomu insuliny?

Osoby z cukrzycą powinny, zamiast tego spożywać zdrową żywność, bogatą w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze i białka. Ważne jest również ustalenie poziomu cukru we krwi, przyjmowanie leków (w razie potrzeby) i utrzymanie prawidłowego stylu życia.

Cukier uzależnia?

Istnieje wiele badań i debata w tym temacie. Cukier, szczególnie w zwiększonym stopniu, może wywoływać pewne podobieństwa do opioidów, chociaż nie jest ono tak silne i niezwykłe jak w przypadkach środków uzależniających, takich jak narkotyki czy alkohol.

Jak w innych przypadkach, cukier może działać w ośrodku nagrody w mózgu i uwalniać neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, które są związane z uczuciem przyjemności. To uczucie przyjemności może zachęcić do szukania i sięgania po więcej ulubionych produktów.

Odczuwasz zjazd na niskim poziomie cukru?

Warto jednak pocieszyć, że dodatek cukru nie jest powszechny i ​​nie dotyczy wszystkich osób. Nie wszyscy, którzy spożywają słodycze, rozwijają dietę zależną od cukru. Na wpływ na dodatek od cukru mogą również wpływać inne składniki, takie jak genetyka, środowisko czy indywidualne zachowanie. Kluczem jest umiar i myślę, że wybieranie odpowiednich alternatyw, takich jak owoce, które dostarczają w naturalny sposób cukrów z błonnikiem, witaminami i minerałami.

Znasz rolę i fazy wydzielania insuliny ludzkiej?

Insulina bierze udział w regulacji poziomu glukozy we krwi oraz w metabolizmie tłuszczu. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie przenikania glukozy z krwi do komórek, gdzie może być badane jako źródło energii lub magazynowana w postaci glikogenu. Ponadto insulina hamuje uwalnianie glukozy z insuliny.

Co wpływa na produkcję insuliny?

Nadmierne wydzielanie insuliny może mieć wpływ na procesy związane z zasilaniem z tłuszczu. Insulina wspomaga syntezę i magazynowanie tłuszczu w adipocytach (komórkach tłuszczowych), jednocześnie hamując uwalnianie zgromadzonego tłuszczu. W dodatku nadmiar insuliny może sprzyjać gromadzeniu się glukozy.

Insulinooporność jest często obserwowana z otyłością, szczególnie brzuszną, która charakteryzuje się gromadzeniem tkanki łącznej w okolicy. Otyłość brzuszna jest powiązana z dodatkowymi obciążeniami dla organizmu, szczególnie dla narządu ruchu.

Jeżeli zauważasz problemy ze swoim zdrowiem, szybciej się męczysz albo cierpisz na ciągły brak sił witalnych, zwróć się w stronę swojego ciała. Zbadaj krew, oznacz cukier. A jeżeli przy tych wszystkich objawach doświadczasz otyłości i masz problem z regulacją masy ciała, wykonaj badania.

Kategorie
fizjomaster

Działalność gospodarcza w myśl ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Witajcie

Ostatnio pisaliśmy o czymś, wydawałoby się banalnym, czyli jak przebiega edukacja na kierunku fizjoterapia. Wiecie już czego po studiach na tym kierunku, możecie się spodziewać, ile nauki was czeka, przepisy są jasne.

Nie wiecie, jak uzyskać tytuł magistra/licencjata fizjoterapii?

Popatrzcie tutaj (Jak wygląda kształcenie zawodowe fizjoterapeuty)

Teraz mamy dla was materiał dotyczący tego jak pociągnąć dalej kwestie formalne, w myśl ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, żeby z teorii przejść do czynu i rozpocząć pracę w oparciu o wytyczne dla indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Poniższy opis będzie się bardziej odnosił do pracy na własnej działalności gospodarczej, w praktyce grupowej/ podmiocie leczniczym aniżeli do pracy w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej w dziedzinie fizjoterapii. Spowodowane to jest faktem, iż zatrudniając się u kogoś w oparciu o umowę o pracę albo cywilno-prawną  wiele rzeczy spada wtedy z waszych barków i leci na głowę przełożonego. Zgodny będzie wtedy jedynie punkt pierwszy niniejszego wpisu, a mianowicie ten dotyczący wystąpienia o wydanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty i uzyskanie numerycznego wpisu do krajowego rejestru fizjoterapeutów. Bez tego pracować jako magister/licencjat fizjoterapii legalnie się nie da. Więc dołączysz do podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nabędziesz uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pacjentom.

Praktyka fizjoterapeutyczna? Uważaj na zmiany w prawie.

Do dnia wrzutki tego wpisu nie ma jasnych wytycznych co do przeprowadzania ogólnokrajowych egzaminów po zakończeniu studiów z fizjoterapii, a więc należy wyjść z założenia, że ich nie ma. Dlatego wpis do rejestru fizjoterapeutów i uzyskanie prawa wykonywania zawodu są wystarczające, by pracować samodzielnie w dziedzinie fizjoterapii. To znacząco ułatwia sprawę. By uzyskać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, należy ukończyć studia wyższe na kierunku fizjoterapia, obronić pracę magisterską i złożyć wymagane prawem wnioski.

Link tutaj → (kif.info.pl). 

Aby sprawnie przejść przez kwestię formalne, potrzebować będziecie numery swoich dokumentów (dyplomu ukończenia studiów lub jego kopię poświadczoną notarialnie), ale także potrzebny wam będzie numer dowodu osobistego i PESEL w celach identyfikacyjnych i weryfikacyjnych. Wypełniony na powyższej stronie wniosek musicie wydrukować i w formie papierowej wraz z załącznikami przesłać na adres siedziby Krajowej Izby Fizjoterapii w Warszawie. Po przesłaniu dokumentów Krajowa Rada Fizjoterapeutów, na posiedzeniu, w ciągu 2 miesięcy nada prawo wykonywania zawodu i będziecie mogli oficjalnie dołączyć do tej wspaniałej społeczności. Dostaniecie legitymację i dokument potwierdzający przynależność do samorządu.

Fizjoterapeuta to zawód medyczny zaufania publicznego, jesteście niejako funkcjonariuszami publicznym, a więc chronią was przepisy prawa. Pamiętajcie jednak, że oprócz przywilejów macie też wynikające z tego rygoru, jak obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta.

Warto tu wspomnieć, że będziecie też mieć obowiązek opłacania comiesięcznej składki na rzecz funkcjonowania środowiska fizjoterapeutów w Polsce :D, aktualnie jest to 45 zł/msc. Będziecie musieli także stosować się do zapisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która zapewnia wam możliwość wykonywania określonych czynności zawodowych, przy czym pamiętać musicie o prowadzeniu dokumentacji indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej i prawach pacjenta.

Chcąc jednak pracować na własny rachunek, musicie być świadomi większej ilości obowiązków wynikających z przepisów prawa i zmian w obrębie niniejszej ustawy. Własna praktyka fizjoterapeutyczna wymaga czasu i wysiłku, na początku na pewno też dużo pracy…ale w końcu dbać będziecie o swoje źródło dochodu.

Działalność gospodarcza / praktyka fizjoterapeutyczna

Na początek, by pracować legalnie, musicie założyć własną działalność gospodarczą w Polsce, wszystko zrobicie online, co jest olbrzymim uproszczeniem procedur.

Link tutaj → (biznes.gov.pl).

Wraz z założeniem działalności musicie określić tzw. PKD, czyli zakres czynności, w jakim chcecie pracować, dedykowanym dla fizjoterapeutów jest 86.90A, ale realnie każdy z nas ma wiele więcej kodów, związanych z szeroko pojętym zdrowiem i usprawnianiem (jesteście specjalistami od spraw zdrowia i macie praktykę w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych), zgodnie ze swoimi kompetencjami i profilem firmy. Warto rzucić okiem w ogólnodostępne bazy albo po prostu zapytać starszych kolegów po fachu jak to robią i na czym pracują.

By założyć własny gabinet, nadany zostanie również numer CEIDG oraz REGON,

link tutaj – (biznes.gov.pl), 

oraz jeszcze kilka innych identyfikatorów. Ważnym jest także fakt, iż przy zgłoszeniu macie obowiązek wybrać formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a więc formę opodatkowania,

Link tutaj → (podatki.gov.pl), 

oraz wybrać ZUS,

Llink tutaj → (zus.pl) – na początek oferuje fajne ulgi, ale z czasem robi się uporczywy, a odprowadzać będziecie do niego składki/ haracz na przyszłą emeryturę 😀

Chcecie poznać najczęstsze kody PKD stosowne przez indywidualnego fizjoterapeutę, ale także te wykorzystywane przez podmiot leczniczy?

86.90.D – Działalność paramedyczna

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tu warto przemyśleć czy chcecie działać samemu, czy w zespole, gdyż oprócz indywidualnej działalności są inne formy działania takie jak np. spółka z o.o. – najczęściej wybierana przez fizjoterapeutów. Warto to poczytać, aby nie wpaść na minę, bo jak sobie doskonale zdajecie sprawę, papiery potrafią być męczące, a Wy macie się skupić na leczeniu ludzi, a nie kwitach.

Konto firmowe, obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta! Odpowiedzialność prawna fizjoterapeutów.

Do rozliczeń z klientami przyda się także firmowe konto w banku, by rozliczać swoje usługi, opcji i możliwości na rynku jest bez liku, karty, terminale, gotówka, blik i wiele, wiele więcej. Indywidualnie dobierzcie ofertę pod siebie, to ułatwi wam funkcjonowanie, na pewno macie już indywidualne konto bankowe – sprawdźcie jaką ofertę przedstawi Twój bank w odniesieniu do firmy.

A skoro jesteśmy przy kwestii rozliczeń, to pamiętajcie, że mając powyżej 20 tys. złotych rocznie obrotu, powinniście mieć kasę fiskalną. Kasa powinna być mała i zgrabna, nowoczesny design wskazany. Rozważcie też zatrudnienie księgowej – tu nie oszczędzajcie, bo dobra księgowa to skarb na wagę złota.

Link tutaj → (prawowgabineciefizjoterapeuty.pl) – do interesującego serwisu z poradami prawnym dla fizjoterapeutów, na bieżąco aktualizowanego. Pilnujcie tego, wtedy możecie spać spokojnie. No i pod uwagę musicie wziąć fakt, iż oprócz korzyści macie masę obowiązków a do najważniejszych należy prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej swoich pacjentów. Na szczęście macie do tego szereg nowoczesnych rozwiązań i multidyscyplinarnych narzędzi.

Spoczywa na was obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej. Obiecajcie, że nie zapomnicie o dokumentacji medycznej pacjenta? Więcej razy już na to uwagi zwracać się nie da. Najlepiej niech to będzie elektroniczna dokumentacja medyczna fizjoterapeuty. To wymóg prawny, ale także dokument więc bezpieczeństwo dla was i waszej pracy. Pamiętajcie, że okres jej przechowywania wynosi kawałek czasu, musicie ją odpowiednio gromadzić, zabezpieczać a też istotnym jest fakt, że niszczenie dokumentacji medycznej musi przebiegać w określony sposób.

Praca indywidualna czy w zespole? Wszystkie formy praktyki zawodowej

Kolejną kwestią jest określenie czy pracujecie indywidualnie, czy zespołowo. Aby pracować samemu, KIF nakłada na was obowiązek założenia i zgłoszenia indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, ale macie również możliwość założenia praktyki grupowej i pracowania wraz z kolegami, każdy odpowiada wtedy za siebie. Jeżeli jednak chcielibyście założyć gabinet, czy wiecie jak wygląda zatrudnianie fizjoterapeutów do pracy z pacjentem? Warto pomyśleć o założeniu podmiotu leczniczego. Może trochę więcej formalności i droższe OC, ale klarowniej z punktu widzenia prawa to wygląda.

Wykupiliście już OC praktyki zawodowej?

Pamiętajcie także, że niezależnie od wybranej formy pracy, czy indywidualnie/ grupowo, w podmiocie czy w spółce – koniecznością jest wykupienie ubezpieczenia indywidualnie dopasowanego do waszych potrzeb. PZU i Inter Polska to liderzy na rynku, a i ofertę mają zacną. W Polsce nie możecie prowadzić działalności fizjoterapeutycznej bez ubezpieczenia OC!

Mamy nadzieję, że te kilka rad będzie dla was bezcennych, pamiętajcie także, że niektóre procedury i ich przebieg mogą się nieco różnić w zależności od miejsca, gdzie chcecie prowadzić swoich pacjentów. Zwracajcie uwagę na zmiany w prawie, adaptujcie się do nich i zmierzajcie na przód.

Powodzenia