fizjomaster@fizjomaster.com

Profilaktyka zdrowia jako element społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Zdrowy zespół to zdrowa firma!
Wdróż z nami program KROK DO ZDROWIA!
Pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy.

Doświadczony zespół pracowniczy stanowi niepodważalną wartość każdego przedsiębiorstwa. Należy o nich dbać jak o każdy kluczowy dla istnienia firmy zasób.

Program profilaktyki zdrowotnej pomoże poprawić kondycję zdrowotną pracowników wpływając na ich wydajność i sprawność.

Dlaczego program KROK DO ZDROWIA jest ważny?

Każde stanowisko pracy niesie ze sobą określone przeciążenia układu ruchu i układu nerwowego.

Określone czynniki fizyczne występują zarówno w przypadku prac biurowych jak i produkcyjnych oraz magazynowych. Mogą się one przyczyniać do rozwoju szeregu schorzeń i dolegliwości bólowych takich jak:

  • bóle głowy/migreny
  • bóle kręgosłupa
  • cieśń nadgarstka
  • bóle barków
  • bóle stawów

Każda ze wskazanych dolegliwości wpływa bezpośrednio na zdolność pracownika do wykonywania pracy. Występujące długofalowe dolegliwości mogą być przyczyną absencji zdrowotnej lub znacząco pogarszać jakość wykonywanej pracy, np. wpływając bezpośrednio na koncentrację lub ograniczając zakres ruchów i powodując bolesność.

Program jest działaniem prewencyjnym – mającym na celu zapobieganie występowaniu schorzeń związanych z pracą zawodową.

Wprowadzenie programu do praktyki przedsiębiorstwa jest wyrazem troski o stan zdrowia i dobrostan pracowników.

 
 

 

Korzyści dla firmy:
  1.  Zmniejszenie negatywnego wpływu czynników fizycznych występujących w miejscu pracy.
  2. Realizacja zadań z zakresu CSR na rzecz poprawy zdrowia pracowników.
  3. Zyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez możliwość komunikacji działań prozdrowotnych na rzecz zespołu. Działanie będzie docenione zarówno przez obecnych pracowników jak i potencjalnych kandydatów.
Skontaktuj się z nami:

e-mail: fizjomaster@fizjomaster.com

zadzwoń: 507-24-55-33