fizjomaster@fizjomaster.com

fizjomaster blog

Układ wewnętrznego wydzielania człowieka- czyli zagadka, którą postaramy się rozwikłać

thyroid-1405039

Układ endokrynny jest jednym z wielu systemów globalnej zależności w naszym ciele. Regulacja hormonalna pełni rolę główną rolę w codziennym funkcjonowaniu naszego pacjenta. Czym zatem są hormony? Definiując hormony można je określić jako chemiczne nośniki informacji przekazywanej między komórkami, są aktywne biologicznie. Hormony to różnorodne związki organiczne, które są wytwarzane w organizmie, a ich głównym zadaniem jest regulacja i koordynacja procesów chemicznych w komórkach i tkankach. Hormony odpowiadają także za wszelkie procesy fizjologiczne, poprzez dostosowywanie ich do stale zmieniających się warunków otoczenia, co nazywamy homeostzą dynamiczną.

Hormony przede wszystkim są produkowane przez gruczoły. Wszystkie hormony naszego organizmu łącznie układ wewnątrzwydzielniczy. W ramach układu hormonalnego wszystkie hormony współdziałają ze sobą, mogą też działać antagonistycznie względem siebie lub w oparciu o sprzężenia, czyli współzależność między sobą.  W żywej komórce hormony występują w bardzo niskich stężeniach. Co ciekawe, mechanizmy działania hormonów nie zostały jeszcze do końca poznane, dlatego też dość trudno przebiega wszelkie leczenie endokrynologiczne, każdy kto grzebał w hormonaliach wie, że sieć połączeń i współzależności między stężeniami związków jest olbrzymia a regulacja na odpowiednim poziomie trudna do osiągnięcia . Bardzo dobrze znane są natomiast fizjologiczne skutki działania hormonów na ludzki organizm oraz procesy biochemiczne.

Jak już zostało wspomniane większość hormonów jest wytwarzana w gruczołach dokrewnych. Istnieje też grupa hormonów, która powstaje w tkankach. Tego typu hormony nazywa się hormonami tkankowymi bądź neurohormonami. Hormony zazwyczaj działają na narządy zlokalizowane tuż obok miejsca ich wydzielania się, ale niektóre z nich są też transportowane przez krew do miejsca działania.

Zaciekawieni? o hormonach będziemy dużo mówić w najbliższym czasie, sledź nasz blog i kanał na you tube.