fizjomaster@fizjomaster.com

fizjomaster blog

wątroba

Wątroba jest naszym podstawowym narządem związanym z licznymi funkcjami w obrębie naszego metabolizmu. Umiejscowiona jest w górnej części jamy brzusznej, tuż pod prawym podżebrzem. Od góry wisi podwieszona do przepony a od dołu styka się z żołądkiem i jelitami. To największy ludzki narząd – u przeciętnego dorosłego człowieka waży ok. 1,5 kg a jego masa jest ściśle powiązana z zawartą w niej ilości krwi. Szacuje się, że jednocześnie przez wątrobę przepływa nawet 10-15 % ogólnej objętości krwi. Wątroba jako nieliczna ma doskonałe zdolności regeneracyjne. Jest zbudowana w około 80 % z hepatocytów – wyspecjalizowanych komórek, które mają zdolność do namnażania. Każdy hepatocyt żyje około 1 roku po czym ulega zaprogramowanej śmierci komórkowej. W celu określenia jakości funkcji i struktury wątroby najczęstszym badaniem jest USG, badanie radiologiczne pozwala nam bardzo dużo uwidocznić jeśli chodzi o strukturę. Funkcję wydzielniczą zbadamy poprzez określenie miar enzymów takich jak aminotransferaza alaninowa (ALT, ALAT), aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT), fosfataza zasadowa (ALP), gamma-glutamylotransferaza (GGTP), cholinesteraza (ChE) oraz dehydrogenaza mleczanowa (LDH), służą one do wykrywania i oceny uszkodzenia komórek wątrobowych, a także zaburzeń czynności wątroby. Badanie stężenia enzymów jest czułą, aczkolwiek mało swoistą diagnostyczną – nie wskazuje na konkretną jednostkę chorobową, daltego wszelkie diagnozy powinny być stawiane w oparciu o całościowy stan zdrowia pacjenta i jego aktualne dolegliwości. Poza aktywnością enzymatyczną, dokonuje się pomiaru stężenia bilirubiny, białek osocza, amoniaku. Normy podawane przez poszczególne laboratoria mogą się różnić w zależności od sposobu uznaczeń.

Próby wątrobowe – zakresy referencyjne

Nazwa enzymu

Wartości prawidłowe u dorosłych

ALAT

<40 IU/l *

AspAT

<40 IU/l *

ALP

<270 IU/l *

GGTP

<35 IU/l u kobiet, <40 IU/l u mężczyzn *

LDH

<480 IU/l * 

ChE

500-3800 IU /l *

* zakresy refenrencyjne mogą się różnić w zależności od laboratorium

​A więcej tutaj

Udostępnij: