fizjomaster@fizjomaster.com

fizjomaster blog

Igłoterapia sucha – bezpieczeństwo stosowania dry needling przez fizjoterapeutów!

suche igłowanie bezpieczeństwo

Igłowanie suchą igłą (DN) to technika terapeutyczna dostępna dla fizjoterapeutów na całym świecie. Wykorzystanie suchego igłowania obejmuje użycie cienkich, jednorazowych igieł w mięśniowo-powięziowe punkty spustowe i inne elementy tkanki łącznej. Jej głównym elementem działania jest leczenie bólu mięśniowego oraz poprawa funkcji. Zrobiliśmy dla Ciebie treściwy przegląd pod kątem zakresu bezpieczeństwa jej stosowania.

Efekty technik suchego igłowania a spastyczność?

Spastyczność jest częstym problemem u pacjentów po udarze mózgu. Charakteryzuje się ona zwiększonym napięciem i niekontrolowanymi skurczami mięśniowymi, co wpływa na jakość życia pacjentów, przynosząc im ból mięśni. W systematycznym przeglądzie literatury z 2023 roku przeanalizowano 25 badań dotyczących DN u pacjentów po udarze mózgu. W badaniach odnotowano jedynie sześć zgłoszonych działań niepożądanych, związanych z bólem w miejscu wkłucia oraz tymczasowym pogorszeniem samopoczucia. Nie zgłoszono żadnych ewentualnych zdarzeń, które mogłyby spowodować wystąpienie przeciwwskazania do stosowania DN u pacjentów, którzy otrzymywali leki przeciwzakrzepowe.

Korzyści z suchego igłowania i jego bezpieczeństwo w leczeniu bólu krzyża.

Ból krzyża (LBP) jest jednym z najczęstszych problemów bólowych naszych pacjentów, a suche igłowanie jest jedną z metod terapeutycznych, które są w jego leczeniu obecne. DN istotnie niweluje ból pochodzenia mięśniowego, przez rozluźnienie napiętych mięśni niwelując zespoły bólowe. DN może mieć zastosowanie jako terapia mięśniowo – powięziowa i terapia tkanek miękkich niosąc działania przeciwbólowe i zmniejszające napięcie w problemach z krążkiem międzykręgowym, urazami mięśniowymi odcinka Ls i pośladka lub przeciążeniem układu powięziowego.

Przegląd literatury z zakresu 16 RCT wykazał, iż, DN jest skuteczniejszy niż akupunktura w łagodzeniu bólu i poprawy funkcji bezpośrednio po zastosowaniu, w przypadku pozorowanego igłowania.

Kurs suchego igłowania

Zapraszamy Cię gorąco na kurs suchego igłowania, który oferujemy. Wprowadzi Cię on do świata akupunktura i pomoże nabyć niezbędne umiejętności do przeprowadzenia kompletnego zabiegu i wykluczenia przeciwwskazań. Pracuj z praktykami – Agnieszka Mikołajczak i Krzysztof Rujna to Twój świadomy wybór! 

Informacje TU 

Przeciwwskazania do suchego igłowania a ryzyko przekłucia nerki przy DN odcinka LS

Jednym z poważniejszych zagrożeń związanych z DN jest ryzyko przekłucia narządów wewnętrznych, w analizowanym przypadku nerki podczas igłoterapia w górnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Igłowanie w tej strefie wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalne ryzyko wkłucia do jamy otrzewnowej oraz uszkodzenia narządu, jakim jest nerka.

Badania na zwłokach nieutrwalonych wykazało, że igłowanie w odległości większej niż 2,5 cm od wyrostka kolczystego L1 zwiększa ryzyko braku kontaktu z kością, co może być potencjalnie groźne. W tym miejscu używa się precyzyjnej palpacji, by wyeliminować zagrożenie wkłucia się do jam ciała bądź stosuje sono igłoterapię – wkłucie pod kontrolą USG. Jesteś zobowiązany do podjęcia działań ochronnych podczas stosowania tej aplikacji, aby uniknąć ryzyka związanego z pociągnięciem do odpowiedzialności.

Sucha igłoterapia (dry needling) jest techniką stosowaną przez fizjoterapeutów w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego i poprawy funkcji mięśni. Pomimo licznych korzyści, istnieją pewne przeciwwskazania, które powinny być wzięte pod uwagę przed rozpoczęciem terapii. Poniżej przedstawiam Ci listę przeciwwskazań wraz z krótkim opisem wyjaśniającym zasadność każdego z nich: 1/ Infekcje i stany zapalne skóry – obecność infekcji skórnych, stanów zapalnych lub ran w okolicy, która ma być leczona, może prowadzić do dalszego rozprzestrzeniania się infekcji lub zwiększenia stanu zapalnego. Nakłuwanie igłą może wprowadzić bakterie do głębszych warstw tkanek, co zwiększa ryzyko infekcji. 2/ Zaburzenia krzepnięcia krwi – pacjenci z hemofilią lub innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, a także osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), są narażeni na nadmierne krwawienia po nakłuciu. Nakłucie igłą może spowodować poważne krwawienie wewnętrzne u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi, dlatego zawsze należy mieć tych pacjentów pod lupą. 3/ Alergie na materiały używane w igłowaniu – uczulenie na stal nierdzewną lub inne materiały, z których wykonane są igły. Kontakt z alergenem może wywołać reakcje alergiczne, w tym pokrzywkę, obrzęk lub bardziej poważne reakcje systemowe. 3/ Ciąża – stosowanie suchego igłowania w niektórych punktach akupunkturowych może wywołać skurcze macicy. Istnieje ryzyko wywołania przedwczesnego porodu lub poronienia. Zachowaj ostrożność. 4/ Obecność nowotworów – pacjenci z aktywnymi nowotworami, szczególnie w obszarze, który ma być leczony, powinni unikać suchego igłowania. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, iż akupunktura w przypadku nowotworów i manipulacja tkankami może sprzyjać rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych ale zachowaj zdrowy rozsądek, nie sprawdzaj tego ! 5/ Poważne choroby układu sercowo-naczyniowego – osoby z niewydolnością serca, arytmiami, czy ciężką chorobą wieńcową powinny być ostrożne. Nakłuwanie może wywołać reakcje autonomiczne, które mogą wpłynąć na układ sercowo-naczyniowy. 6/ Pacjenci z ostrą psychozą lub ciężką nieleczoną chorobą psychiczną – osoby z niekontrolowanymi stanami psychicznymi mogą nie być w stanie tolerować procedury. Sucha igłoterapia wymaga współpracy pacjenta, a stany psychiczne mogą wpływać na zdolność pacjenta do spokojnego leżenia podczas zabiegu. 7/ Niedawne operacje w obszarze zabiegu – miejsca pooperacyjne mogą być wrażliwe i podatne na infekcje. Nakłuwanie może zakłócić proces gojenia i zwiększyć ryzyko powikłań. 8/ Pacjenci z niepełną świadomością lub komunikatywnością – osoby, które nie mogą w pełni komunikować swoich odczuć lub nie są świadome procedury. Ważne jest, aby pacjent mógł zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub dyskomfort podczas zabiegu. Powyższa lista przeciwwskazań powinna być zawsze brana pod uwagę przed rozpoczęciem terapii DN, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu.

W Polsce nie ma obowiązku raportowania zdarzeń medycznych – efekty suchego igłowania punkty spustowe

Z punktu widzenia naszego rozwoju to duże niedopatrzenie i niedokładność. Zdawkowe dane z zakresu niepowodzeń przy DN oraz niespójność w ich raportowaniu stanowią istotne wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa metody. Mnogość technik igłowania, zastosowania różnych długości igieł, a także różnych okresów zastosowania terapeutycznego mogą w istotny sposób utrudnić wiarygodną i rzetelną ocenę skutków naszych działań. Ważnym jest także cel terapii suchego igłowania. Przegląd 22 RCT wskazał, iż tylko dziewięć badań dokumentowało wystąpienie działań niepożądanych, a tylko pięć precyzyjnie opisało co zaszło. Większość z nich dotyczyła niewielkiego bólu w miejscu wkłucia, siniaków oraz czasowej sztywności i objawów bólowych. Żadne badanie nie zaznaczyło parametrów takich jak długość igły, kierunek wkłucia. W celu zapewnienia wyższej jakości badań oraz analizy działań związanych z bezpieczeństwem, konieczne jest przyjęcie ujednoliconej listy kontrolnej do ustalenia dawkowania DN oraz działań wykonawczych. Taka lista kontroli powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące techniki igłowania, rodzaj dostępu i liczby punktów wyzwalanych oraz czasu trwania sesji terapeutycznej.

Rola ultrasonografii w poprawie bezpieczeństwa DN

Ultrasonografia (USG) może zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i obecne zastosowanie suchego igłowania, szczególnie w przypadku igłowania mięśni korpusu i klatki piersiowej. Technika ta pozwala na precyzyjne określenie głębokości co minimalizuje ryzyko wystąpienia odmy opłucnowej.

Badanie dotyczyło pomiaru odległości od skóry do żebra za pomocą USG. W tym badaniu, trzej badacze (jeden ekspert i dwóch fizjoterapeutów) ocenili 26 żołnierzy. Wiarygodność pomiaru była wysoka, z współczynnikiem korelacji (ICC) w zakresie od 0,92 do 0,98. Standardowy błąd pomiaru (SEM) nigdy nie przekroczył 10% odległości skóra-żebra. Wyniki te pozwalają stwierdzić, że technologia ultrasonograficzna może być standardowym rozszerzeniem bezpieczeństwa DN, szczególnie w następstwie podstawowej metody leczenia i igłoterapii korpusu.

Szkolenia z suchego igłowania

Większość szkoleń powinna dostarczyć Ci precyzyjnych informacji w zakresie bezpieczeństwa stosowania technik fizjoterapii inwazyjnej ale najbardziej polecamy nasze :D. Z ogromną przyjemnością zapraszamy Cię na specjalistyczne szkolenie – igłowanie suchą igłą , organizowane przez Fizjomaster.com. Szkolenie to dedykowane jest fizjoterapeutom, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę, wykorzystując nowoczesne metody terapeutyczne. Podczas szkolenia zostaniesz wprowadzony w świat praktyka, technika suchej igłoterapii, począwszy od jej historycznych korzeni, aż po współczesne zastosowania kliniczne redukujące ból mięśni poprzez rozluźnienie napiętych mięśni i struktur powięziowych. Poznasz mechanizmy działania suchego igłowania, które opierają się na najnowszych badaniach naukowych, oraz dowiesz się, jak technika ta może skutecznie wspomagać procesy leczenia różnych dolegliwości bólowych i mięśniowych. Nie zabraknie również omawiania konkretnych przypadków klinicznych, co umożliwi lepsze zrozumienie, jak igłowanie i jego działanie może być zintegrowane z innymi metodami terapeutycznymi stosowanymi w fizjoterapii. Igłowanie punktów spustowych nie będzie Ci obce. Wszystko to odbędzie się pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów, którzy na co dzień praktykują tę metodę i posiadają bogate doświadczenie kliniczne. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu jakim jest wykorzystanie suchego igłowania Jest to doskonała okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także wzbogacenia swojej praktyki o skuteczne i nowoczesne narzędzie terapeutyczne.

Więcej informacji znajdziesz Tu 

Suche igłowanie jako metoda fizjoterapeutyczna służy do leczenia bólu mięśniowo-powięziowego, wpływa na poprawę parametrów biochemicznych w miejscu poddanym zabiegowi oraz zwiększenie zakresu ruchomości. W celu rozwoju tej formy terapii konieczne są badania z zastosowaniem precyzyjnej metodologii, aby dokładnie określić bezpieczeństwo i skuteczność DN. Standardowe metody raportowania (dawka, kąt wkłucia, ilość igieł, LTR itp.) mogą połączyć się z badaniami nad bezpieczeństwem pacjenta z zakresu weryfikacji ankietowej lub ultrasonograficznej. Fizjoterapeuci powinni w miarę możliwości stosować techniki pomocnicze, takie jak USG, aby minimalizować ryzyko i maksymalizować korzyści w procesie usprawniania pacjenta.