fizjomaster@fizjomaster.com

Kategorie
fizjomaster

Sedentaryzm

Home Office. Z definicji jest to praca zdalna, na odległość, poza siedzibą firmy. Doświadczyliśmy tego wszyscy w trakcie trwania pandemii Covid 19. Usiedliśmy!!! Patrząc na zagadnienie z perspektywy pracownika, jedną z największych zalet pracy zdalnej jest oszczędność czasu i pieniędzy, które musielibyśmy przeznaczyć na dojazd do siedziby firmy. Innym plusem jest możliwość jeszcze bardziej elastycznego dopasowania godzin pracy do innych zobowiązań, tu przykładem niechaj będzie opieka nad chorym dzieckiem czy wizyta u lekarza. Home office pozwala pracownikowi połączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym. Wtedy bez codziennego biurowego hałasu, niezaplanowanych spotkań i próśb o pomoc, mogą skoncentrować się na realizacji zadań administracyjnych, raportach czy analizach. Z perspektywy pracodawcy niewątpliwą zaletą tworzenia kultury organizacyjnej, w której codzienna obecność w biurze nie jest obowiązkiem, a wielu pracowników ma możliwość częstego korzystania z home office będzie atutem przy rekrutacji. Dziś pracownicy cenia sobie swobodę, dodatkową korzyścią są oszczędności związane z wynajęciem powierzchni biurowej, mediami czy zaopatrzeniem biura. Co więcej, oferując możliwość pracy zdalnej, firma zyskuje miano atrakcyjnego pracodawcy, który rozumie potrzeby swoich pracowników oraz dopasowuje swoją ofertę do potrzeb rynku. To z kolei jest niezwykle cenne w kontekście wyzwań w pozyskaniu i zatrzymaniu talentów w strukturze organizacji, z jakimi mierzy się obecnie wielu pracodawców. Ale i zdalna praca ma swoje minusy, pomimo licznych zalet, jest to rozwiązanie wiążące się z pewnymi zagrożeniami. Częsta i regularna praca poza biurem ma również swoje negatywne strony. Długofalowy brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami może niekorzystnie wpływać na pracę zespołową, a tym samym realizację wspólnych celów. Pracownik, który często pracuje zdalnie, ryzykuje poczuciem osamotnienia lub wykluczenia, utratą możliwości dzielenia się wiedzą, a także ograniczonym lub opóźnionym dostępem do ważnych informacji. Oczywiście firmy oferujące swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej powinny wypracować zasady i procedury, które odpowiednio uregulują przepływ informacji w firmie. Warto jednak pamiętać, że środowisko biurowe to nie tylko praca i oficjalne komunikaty, ale również poranne rozmowy przy kawie i przypadkowe spotkania na korytarzu, które mogą być źródłem wiedzy, a także nowych pomysłów i inspiracji, dzięki którym możemy poszerzać swoje horyzonty. Zdarza się również, że osoby korzystające w znacznym wymiarze czasu pracy z rozwiązania home office ograniczają swoje wyjścia z domu, co ma negatywny wpływ na ich kondycję fizyczną i psychiczną. W wielu przypadkach pojawia się również problem z odpowiednią organizacją czasu pracy i rozgraniczeniem sfery prywatnej oraz zawodowej. Nawet w przypadku pracy wykonywanej w biurze zdarza się, że realizujemy swoje obowiązki zawodowe po wyjściu z pracy. Jednak gdy wykonujemy swoje obowiązki z domu, to odłączenie się od spraw zawodowych może być jeszcze trudniejsze. Praca trwająca przez niemalże cały dzień powoduje, że nie mamy możliwości regeneracji. W rezultacie ani w jednej, ani w drugiej sferze życia nie jesteśmy wystarczająco efektywni, co z kolei obniża poziom naszej motywacji. Z perspektywy pracodawcy, brak oczekiwanej produktywności pracownika pracującego zdalnie przyczynia się do spadku rentowności biznesu. Wyzwaniem dla menedżerów pozostaje również skuteczne zarządzanie osobami, z którymi na co dzień nie mają bezpośredniego kontaktu, zachowanie jedności w rozproszonym zespole, a także ustalenie zasad i pilnowanie harmonogramu – kto, kiedy, gdzie i w jakich godzinach będzie pracował.