fizjomaster@fizjomaster.com

fizjomaster team

poznaj nas bliżej

mgr Agnieszka Mikołajczak

Fizjoterapeuta, terapeuta CST- ADV, VM i MM. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki szkolnej. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu pracy z ciałem i umysłem człowieka (terapia cranio-sacralna, terapia wisceralna, medycyna manualna, masaże). Asystentka z zakresu terapii CST przy Institute Upledger Poland oraz prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Masażystów Polskich. Na co dzień praktykuje jako terapeuta w Centrum Fizjoterapii Specjalistycznej www.fizjoterapia-masaz.pl w Poznaniu oraz pracuje jako wykładowca na AWF w Gorzowie Wielkopolskim prowadząc zajęcia „Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu” oraz na WSEiT na studiach podyplomowych na kierunku Kompleksowa terapia manualna prowadząc zajęcia z zakresu terapii wisceralnej oraz uczy masaży na kierunku Technik masażysta. Prowadzi również szkolenia z zakresu masażu i terapii w Specjalistycznym Centrum Szkoleniowym KMP. Miłośniczka pracy z człowiekiem jako całością uwzględniając wszystkie aspekty wpływające na funkcjonowanie człowieka jako jednostki i w społeczeństwie.

Agnieszka Mikołajczak

mgr Krzysztof Rujna

Fizjoterapeuta, medyczny trener personalny. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w tematyce Fizjoterapii Sportowej, ponadto ciągle rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii manualnej i masażu. Na co dzień praktykuje jako terapeuta w Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej Kore w Swarzędzu oraz pracuje jako wykładowca WSEiT i AWF Gorzów Wielkopolski prowadząc zajęcia z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu oraz nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych. Jest zwolennikiem holistycznego ujmowania problemów swoich pacjentów i multidyscyplinarnego podejścia do nich.

krzystof rujna

FIZJOMASTER TEAM

O Nas

Agnieszka Mikołajczak

mgr Agnieszka Mikołajczak

Fizjoterapeuta, terapeuta CST- ADV, VM i MM. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki szkolnej. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu pracy z ciałem i umysłem człowieka (terapia cranio-sacralna, terapia wisceralna, medycyna manualna, masaże). Asystentka z zakresu terapii CST przy Institute Upledger Poland oraz prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Masażystów Polskich. Na co dzień praktykuje jako terapeuta w Centrum Fizjoterapii Specjalistycznej www.fizjoterapia-masaz.pl w Poznaniu oraz pracuje jako wykładowca na AWF w Gorzowie Wielkopolskim prowadząc zajęcia „Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu” oraz na WSEiT na studiach podyplomowych na kierunku Kompleksowa terapia manualna prowadząc zajęcia z zakresu terapii wisceralnej oraz uczy masaży na kierunku Technik masażysta. Prowadzi również szkolenia z zakresu masażu i terapii w Specjalistycznym Centrum Szkoleniowym KMP. Miłośniczka pracy z człowiekiem jako całością uwzględniając wszystkie aspekty wpływające na funkcjonowanie człowieka jako jednostki i w społeczeństwie.

krzystof rujna

mgr Krzysztof Rujna

Fizjoterapeuta, medyczny trener personalny. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w tematyce Fizjoterapii Sportowej, ponadto ciągle rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii manualnej i masażu. Na co dzień praktykuje jako terapeuta w Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej Kore w Swarzędzu oraz pracuje jako wykładowca WSEiT i AWF Gorzów Wielkopolski prowadząc zajęcia z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu oraz nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych. Jest zwolennikiem holistycznego ujmowania problemów swoich pacjentów i multidyscyplinarnego podejścia do nich.